Všechny články

Povinnosti všedních dnů Tě nenechávají v klidu, naopak. Tlačí na Tebe ze všech stran a drtí Tě svou silou. Jsi nervózní, frustrovaný, roztěkaný a podrážděný. Ztrácíš mě i sebe. Zastav se a přestaň se honit za povinnostmi. Chci, abys věděl, že splněný seznam úkolů Ti úlevu, klid ani pocit bezpečí nezajistí.

Jsi jaký jsi, a takového Tě mám rád. Měj se na pozoru před kvasem farizeů, které nejvíc zajímá, jak vypadají v očích druhých, přitom jsou plní špatnosti. Jako bedýnka shnilého ovoce naaranžovaného tak, aby pro kolemjdoucí vypadalo lákavě. POKRYTci. Zapomněli, že odhaluji hlubiny a skryté věci. Dokážu prohlédnout skrz důstojné postavení, krásný...

V HRSTI

10.09.2023

Podle jakého plánu stavíš svůj život? Nabízím Ti své plány a odbornou pomoc. Nečekej, že ode mě dostaneš nějakou brožuru nebo seznam kroků, podle kterých postupovat. Ty už dávno u sebe máš, svázané v knize, která se jmenuje Bible. Sám chci stavět Tvůj život, provést Tě každou jeho etapou, otevírat dveře, od kterých Ty sám nemáš klíče nebo Ti...

Zvu Tě do školy života. Lektorem není nikdo jiný než můj Duch. Duch pravdy.

ZRANĚNÍ

27.08.2023

Dovol mi o Tebe láskyplně pečovat. Každá rána a zranění jsou slabost, která Tě sužuje a bolí. Jsem tu, abych Tě uzdravil. Chci Tě ošetřit s největší péčí a laskavostí.

Každý den Tě zahrnuji dobrými dary. Ač jich je mnoho, stále jsou jen závdavkem toho, co na Tebe čeká v mém království. S vírou a vděčností přijímej krásu a zdraví svého těla, rodinu, domov, zaměstnání, hojnost svých zásob i blahobyt své doby. Prosím, jen nedovol, aby se Ti mé dary staly bohem. Bohem, kterému věnuješ většinu svého úsilí a času,...

HOJIVÁ MAST

13.08.2023

Přinášej uzdravení a pokoj. Všimni si, když dennodenně procházíš skrze bitevní pole lidských vztahů, kolik zraněných a bolavých srdcí míjíš. Nebuď k nim netečný jako mnozí jiní, kteří procházejí s hlavou skloněnou a jejichž hlavním úkolem je vyváznout v tichosti a bez újmy.

MOMENTÍČEK

06.08.2023

Chci, abys věděl, jak moc jsem si Tě zamiloval! Jsi mému srdci tolik vzácný. Znám Tě, úplně celého. Moc dobře vím o Tvých slabostech, starostech i bolestech. Vím, co Tě trápí. Naslouchám Ti pokaždé, když ke mně mluvíš. Vím, kvůli čemu pláčeš i čím se trápíš. Stejně tak vím, čím Tě potěším, čím tě povzbudím a z čeho se...

BÝT SPOKOJEN

30.07.2023

Těší mne, když vidím, že jsi spokojený. Nenech se zmýlit, spokojenost není jen chvilkový pocit, odraz materiálního zajištění. Stačí když se okolo sebe rozhlédneš a spatříš sám, že bohatství a blahobyt člověku pokoj, radost, úsměv ani klidný spánek nezajistí.

ŽIVÉ SLOVO

23.07.2023

Naslouchej mi v tichu. Je toho tolik, co sytí Tvou pozornost, nedopřeje klid Tvým uším ani myšlenkám, ze všech stran se k Tobě hrnou informace, které Tě tak zahlcují. Uvědom si, že se jedná o hluchý šum světa.

SVĚTLO SVĚTA

16.07.2023

Následuj mě, vedu Tě do svého podivuhodného světla. Na světě máš spoustu možností, kudy se vydat. Je tak snadné zabloudit, sejít ze správné cesty a minout cíl. Někdy stačí pochybnost, nebo strach, jindy pocit vlastní dostatečnosti.

Nepřetrhni nit vděčnosti, která se z Tvého srdce vine od chvíle, kdy jsi mne poznal. Společně s ní z Tvých úst plynou slova vděčnosti a chvály namísto žalu, reptání a lítosti sám nad sebou. S vírou smíš pocítit, jak jsem věrný, posiluji Tě a chráním od zlého. Podal jsem Ti štít své spásy a svou pravicí Tě podepírám....

Jsi nádhernou součástí mého stvořitelského plánu, jehož původním rysem byla a je JEDNOTA. Hřích ji zpřetrhal a zničil. Roztrhnul mnohem víc než jen jednotu mezi člověkem a jeho Stvořitelem. Stačí, když se rozhlédneš a spatříš, jak hřích ničí jednotu mezi člověkem a přírodou, mezi lidmi navzájem a ničí i člověka samotného, který se sám v sobě cítí...

Nejistota a strach poutají a zabíjí Tvou víru. Nutí Tě převzít věci do svých rukou a soustředit se na jistoty, o které se v budoucnu budeš moci opřít. Aniž by sis to uvědomil, ve Tvém životě se rozrůstá sobectví a bují chamtivost. Nespokojí se s málem, chtějí stále víc, nikdy nebudou mít dost. Stále dokola stáčí Tvůj pohled ode mě k Tobě samotnému....

Miluj mne celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Naplním Tě svým Duchem, ten bude skrze Tebe o mně vydávat svědectví. Srozumitelné, jasně přesvědčivé, plné naděje.

DŮVĚŘUJ MI

11.06.2023

Důvěřuj mi. Důvěřuj mi, i když se věci ve Tvém životě nevyvíjí tak, jak by sis představoval a jak se za ně modlíš. I když problémy a strasti okolo Tebe rostou a bují do všech stran, dusí Tvou radost a nutí Tě k pláči. I když vztahy, které bývaly silné se z nepochopitelných důvodů třesou a praskají. Trápíš se a...

NA KONCI SIL

04.06.2023

Když se všechno okolo Tebe hroutí a máš pocit, že už nemůže být hůř. Když nevíš, kudy dál. Když ztrácíš poslední zbytky sil, nemáš sílu vstát, jít dál směrem, kterým sis předsevzal.

PLEVEL V SRDCI

28.05.2023

Upři svůj zrak na mě a pozoruj, co dělám. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží, naopak přijme mou výzvu k následování.

ROZCESTÍ

21.05.2023

Miluji své stvoření a z celého srdce toužím, aby lidé milovali mě. Láska z donucení však není pravá láska!

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!