JARNÍ VÝZVA

17.03.2024

Připoj se k mé jarní výzvě. Vlivem čerstvé vláhy, hřejivého tepla a prvních prosluněných dnů všechno okolo Tebe pučí. Každý zahradník má touto dobou plné ruce práce, aby vše staré, uschlé nebo shnilé odstranil a dal prostor tomu, co je živé a chce růst.

Jsem milujícím zahradníkem. Vyvolil jsem si Tě a ustanovil jsem Tě, abys nesl ovoce. Práce na Tvém srdci je však stejně mnoho jako na jarní zahrádce. Nejprve Ti chci ukázat, co je ve Tvém životě mrtvé a bez užitku, co hnije a tleje. A pak, dovolíš-li mi to, láskyplně a trpělivě s Tebou pracuji. Odřezávám všechno staré a suché, co Tě zbytečně hyzdí a obtěžkává. Očišťuji Tě svým slovem, abys nesl hojnější ovoce.

Nebuď smutný, když vidíš, kolik mám s Tebou práce. Tuhle práci dělám s chutí, tak rád se o Tebe něžně starám. Prosím i Ty buď trpělivý a vytrvalý. Vděčně snášej těžkosti a nepříjemnosti, které se při odvážné jarní výzvě dostaví. Namísto tlejících větví strachu a pýchy, které rodí hněv, vzdor, sebelítost, reptání nebo pomluvy vyrazí nové výhonky, kterým dám vzrůst. Poneseš hojnost ovoce vděčnosti, radosti, laskavosti, štědrosti, pokoje, lásky i mnohé další. Tvé ovoce zůstane a poslouží k věčnému užitku.


MATOUŠ 3,8

JAN 15,2-3

JAN 15,16

2. KORINTSKÝM 7,10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!