ROUCHO RADOSTI

09.06.2024

Raduj se ve mně vždycky a Tvoje radost přestane být závislá na okolnostech. Jsi mou láskou, držím Tě za pravici, pravím Ti neboj se, já jsem Tvá pomoc. Strach i smutek Tě nutí se stáhnout, uzavřít se do sebe a sklopit oči, je to však past! Dovol mi rozepnout temný plášť obav a smutků. S vědomím, že nezůstaneš...

Mnoho mých dětí mne zná, vypravují si o mně, o mých zázracích, o tom, kým jsem byl, co jsem dělal, co jsem říkal, a přesto mne nepoznají, nevšimnou si, že s nimi kráčím cestou života a jsem tak blízko.

Zvu Tě do své věčné slávy! Kříž i hrob zejí prázdnotou. Svedl jsem největší boj od založení světa, souboj dobra se zlem na život a smrt. Mou smrtí jsem uchránil od smrti Tebe a svým vzkříšením Ti dávám dar věčného života.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!