Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Vím, že často vidíš okolo sebe spoustu zla, násilí a bezpráví. Nikdy jsem to tak nechtěl. Nepřítel nespí, je blízko a stále zasévá do úrodné půdy nedobré semeno, to pak vzchází spolu s tím dobrým, obyčejně tak blízko sebe, uvnitř téhož srdce.

Můj zrak patří těm, kdo mě ctí, hledím na ty, kdo v mou lásku doufají. Není okamžik, kdy bych Ti svou pozornost nevěnoval, naopak, bdím nad Tebou v každý čas. Kdykoli mě hledáš, nejsem zaneprázdněný, nepřeslechnu Tě, neminu Tě, nemůžu si Tě nevšimnout. Neboj se o mou přízeň vůči Tobě a nepřidávej se k těm, kteří se snaží...

PEVNÁ SKÁLA

21.01.2024

Ve světe okolo Tebe se vše taky dynamicky mění. Co platilo včera, dnes už platit nemusí, a co by Tě včera ani nenapadlo může být zítra realitou. Ve všech oblastech - na mezinárodním poli, ve Tvé zemi, ve Tvém městě, ve Tvém zaměstnání, ve Tvé rodině, ve Tvém životě i na Tvém těle, čelíš každý den mnoha, a ne vždy...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!