NAMÍSTO TRNÍ

26.03.2023

Upokoj se u mne kdykoliv zjistíš, že je vše vzhůru nohama. Ať už se probouzíš do náročného dne nebo s neklidem uleháš. Kdykoli vidíš, že je třeba jednat, rázně zakročit, vrátit vše do normálu, do pořádku, pod kontrolu. Zastav se u mě zaposlouchej se do slov života.

MY DVA

12.03.2023

Uprostřed Tebe přebývám, uvnitř Tebe mám svůj chrám. Celý Tvůj život naplňuji svou svatou přítomností. Můj Duch sídlí v Tobě a vytrvale, s láskou uvnitř Tebe pracuje. Povzbuzuje Tě i jemně napomíná. Nechej se jím vést, vede Tě za mnou. Do srdce Ti vkládá mé slovo, dává moudrost mu porozumět. Obnovuje a proměňuje Tě svou mocí.

MILÉ SRDCE

26.02.2023

Pojď a uč se ode mě co znamená "buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš nebeský Otec." Toužím Tě zasvětit do tajů milosrdenství. Není to dovednost, je to životní styl. Není to volnočasová aktivita, ale životní proměna k obrazu Božímu, životní proměna k lásce.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!