Procházet těžkou životní zkouškou je jako když se snažíš projít skrz divokou bouřku. Okolo Tebe tma, burácející hlukot, strašidelné výjevy ozářené blesky. Tak špatně slyšíš i vidíš, těžká zkouška zmítá nejen Tebou, ale i vším, co máš.

DÁŠ TO?

19.05.2024

Dokážeš ovládnout svůj jazyk, řeč i slova? Skrze Tvé rty může vycházet k druhým lidem hojnost požehnání, vlídných i povzbudivých slov, laskavých vět, potěšujících zpráv, láskyplných napomenutí, osvobozujícího odpuštění i odvážných modliteb.

Jako tenký kluzký led je cesta porovnávání se s druhými. Ano, je tak snadné vidět sebe, v porovnání s druhými, v lepším světle. Ale zadrž, měříš špatným metrem a míříš špatným směrem. Co se Ti zdá jako pevná půda pod nohama, je velmi tenký led. Než se naděješ, snadno se propadneš do hlubin vlastního odsouzení.

BOJ O MOC

07.04.2024

Nenech se mýlit můj nejmilejší, opravdová moc netkví ve velikosti ani v postavení, sám bych mohl vyprávět. Lidé o moc tak bezohledně bojují, šlapou po zádech druhých, jen aby pro sebe získali víc. Komplot, špehy, lži, pomluvy a manipulace jsou jen další nechutnou přísadou do koktejlu vlastní důležitosti.

PRAVÝ TÁTA

24.03.2024

Jako dva odlišné světy jsou dva otcové, otec pravdy a otec lži. Oba Tě chtějí pro sebe, ani jeden se Tě nedokáže vzdát bez boje. Jen jeden však opravdu milující, ten pravý.

NA SKÁLE

10.03.2024

Jsem Tvá pevná skála, nikdo a nic se mnou neotřese. Jsem přímý, věrný a spravedlivý. Zvu Tě, abys na mě stavěl svůj život. Rozumím Tvým námitkám, že stavět na skále není vůbec jednoduchá a rychlá práce. Nebyla dříve, není ani dnes ve světě plném vymožeností. Stejně tak vím, že svět ani lidé, kteří v něm žijí, Tvé...

Vidím Tě, jak se namáháš, pracuješ pod obrovským tlakem, jsi tlačen k vysokému pracovnímu nasazení a efektivitě a cítíš, že nesmíš promarnit čas ani získané pozice. Nebuď smutný, když se navzdory svému umu dostaneš tam, kam jsi nechtěl. Do míst, kde se jen smutně rozhlížíš a nechápavě kroutíš hlavou, kam že jsem Tě to právě dovedl. Možná právě jen...

Mé království není z tohoto světa a stejně jako Ty, od momentu, kdy ses mi odevzdal. Vysvobodil jsem Tě z nadvlády temnoty a přenesl do svého království. Na zemi, ve které žiješ, pobýváš jen jako host. Řiď se proto mou spravedlností a následuj můj příklad.

BŮH NA LINCE

18.02.2024

Najdi si čas a obrať ke mně svou pozornost. Moc rád bych Ti chtěl něco říct. Zastav se, prosím, v běhu všedního dne, aby ses mohl zaposlouchat do mého hlasu.

Hřích je jako plíživá smrtelná nemoc. Den, co den, prostupuje a ničí Tvé tělo, kousek po kousku Ti ubírá sil, pokoje i radosti. Cítíš beznaděj, a přesto, snad možná právě proto, si křečovitě držíš svou pozici, tvrdě vydřenou mnoha krutými bitvami a nechceš ji pustit. Nechceš ji ani sebe ztratit. Vím, že máš mnoho bolavých míst, která maskuješ a...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!