PLEVEL V SRDCI

28.05.2023

Upři svůj zrak na mě a pozoruj, co dělám. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží, naopak přijme mou výzvu k následování.

ROZCESTÍ

21.05.2023

Miluji své stvoření a z celého srdce toužím, aby lidé milovali mě. Láska z donucení však není pravá láska!

Nedovol svým povinnostem, aby určovaly rytmus a tempo Tvého dne. Jsou neúprosné, sužující, neberou na Tebe ohled a vedou k vyčerpání. Pokud mi dovolíš převzít iniciativu, povedu Tě tempem milosti.

Všude, kam se rozhlédneš, v živé i neživé přírodě, ve vesmíru i na obloze uvidíš můj dotek. Ale lidé svět svým hříchem plení. Ničí své vztahy i sebe samotné. Vždyť se rozhlédni, tak moc chybí láska, důvěra a naděje. Převzácným klenotem je tichá pokora, skromnost, trpělivost a solidarita, která stojí víc než peníze. V honbě za mocí, bohatstvím a...

Paleta Tvých emocí je dokonale pestrá. Maluješ-li s nimi svůj den, každý obraz bude originál. Během chvilky můžeš použít tolik barev a odstínů, kolika emocemi jsi zmítán. Vzniká tak barvité dílo, v němž nechybí vzájemné kombinace vroucích i ledových tónů, příjemných pastelových barev, někdy prudké ostrosti, jindy plné harmonie. Tvé pocity se...

Každé ráno, ještě za tmy, ještě dřív, než oblečeš své tělo do padnoucího šatu, zahal se do mého světla. To světlo září v mé přítomnosti a dávám jej každému, kdo ke mně přichází.

PLNÁ NÁRUČ

12.02.2023

Zastav se na chvíli, vedu Tě k zamyšlení. Podívej se na své dlaně. Co plní Tvou náruč? Mé děti chodí obtěžkány nejrůznějšími břemeny. Sami by je jistě nenazvali břemeny, ale drahocenným pokladem, kterého se nechtějí vzdát, jež je jejich pozemskou jistotou a cenným bohatstvím. Přes hromadu povinností, na mne ani nedohlédnou, snadno zapomenou. Přes...

TENKÝ LED

08.01.2023

Vydej se stezkou skromnosti, povede Tě bezpečnou oklikou. Ochrání Tvé kroky před zblouděním z cesty víry, Tebe i Tvé blízké před mnohým trápením. Vím, že žít ve skromnosti odporuje dnešnímu světu, pro který je cílem požitek. Jak snadné je být nenasytný a stále více dychtit po novějším, lepším, silnějším, větším. Stejně jednoduché je propadnout skrz...

PROČ A JAK

01.01.2023

"Proč?" Otázka všech malých dětí, které poznávají svět, touží pochopit, porozumět a přijít věcem okolo sebe na kloub. Mám velkou radost a porozumění pro všechny duchovně mladé, kteří jsou na začátku společného vztahu a společné cesty a chtějí stejně jako děti pochopit víc.

V MLZE

18.12.2022

Hřích je jako hustá mlha. Často ani nepostřehneš, jak se plíživě vkrádá do Tvého života. Vždy je to Tvé rozhodnutí, kterým se otáčíš od světla do tmy, od pravdy ke lži. Kolem Tebe se začne smrákat, jemně ochlazovat, necítíš mou blízkost a vyčítáš mi, že jsem Tě opustil. Neproniknutelná mlha Tě brzy obklopuje na každém kroku. Způsobuje, že bloudíš,...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!