BOJ O MOC

07.04.2024

Nenech se mýlit můj nejmilejší, opravdová moc netkví ve velikosti ani v postavení, sám bych mohl vyprávět. Lidé o moc tak bezohledně bojují, šlapou po zádech druhých, jen aby pro sebe získali víc. Komplot, špehy, lži, pomluvy a manipulace jsou jen další nechutnou přísadou do koktejlu vlastní důležitosti.

Nejvyšší moc je ta, co se sama sebe z lásky sklání, aby mohla milovat.

Nehledej prázdnou slávu. Spolehni se na mne s důvěrou. Nedej na to, co vidíš okolo sebe, hleď na mě, budu vždy tím Nejvyšším. Z lásky jsem Tvým služebníkem. Neboj se o svou budoucnost ani o svůj život. Zůstaň věrný. Se mnou máš zastání. Jsi můj a já Tvůj. Nepřestávám Ti prokazovat dobro, i když mě nevidíš se na mě můžeš spolehnout. Jsem stále s Tebou. Víra Tě drží u mne, činí z Tebe skutečný drahokam a jedinečný klenot. Ač v očích světa se můžeš jevit nepatrný a nevýznamný, pro mě jsi tak vzácný. Navzdory tlaku dnešní doby, zůstávej dál pokorný, laskavý a věrný i když možná budeš za naivku a hlupáka. Vždyť co znamená prohra v očích pomíjivého světa v porovnání s dokonalým věčným vítězstvím.

Jen pozor, můj milovaný, nechtěj být soudcem. Je to lidský hřích, který ztrestá člověka. Násilí padá na hlavu násilníka, kdo rozsévá strach se brzy začne bát a kdo manipuluje s druhými se sám brzy ocitá v zajetí a bez svobody. Proradnost se k člověku navrací, a ten tak snadno padá do propasti, kterou nastražil. A proto na prvním místě žádám – modli se. Pros a děkuj za lidi, které máš okolo sebe, za vládce a ty, kdo mají v rukou moc. Ač máš pocit, že jeden malý hlásek sotva stačí něco změnit, nevzdávej se. Tichounký hlas Tvé modlitby zní v mém srdci víc, než si jen dokážeš představit. Modlitba je řešení. Naděje má jméno. A opravdová moc je jen jedna – ta o kterou nemusíš bojovat, protože stojí při Tobě.

ŽALM 7,16-18

JEREMIÁŠ 32,38-40 (ČEP)

1.TIMOTEOVI 2,1-4 (ČEP)

K DALŠÍMU ČTENÍ: DANIEL 6

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!