SÍLA SKRZE SLABOSTI

30.06.2024

Nenechej se překvapit! Cesta ke mně vzhůru vede tak často dolů, cesta k síle vede slabostí a cesta do hojnosti přes poušť. Ač Ti to tak nepřipadá, uprostřed všeho, teď a tady se můžeš radovat.

Tvá víra uprostřed slabosti, bolesti nebo bezmoci je klíčová pro rozhojnění mé milosti. Své životní zápasy smíš vyhrávat ne proto, že jsi silný, ale protože jsem Ti přišel na pomoc. Ne navzdory, ale právě proto, že si svou slabost naplno uvědomuješ. Stejně jako ostatní hrdiny víry, i Tebe posilňuji uprostřed Tvé lidskosti. Ve Tvé slabosti se stávám Tvou pevností, pozvedám Tě z prachu. V ponížení Tě posiluji, opášu svou statečností. Sám Tě podpírám, sytím Tvůj hlad a prázdnou náruč toužím vrchovatě plnit radostným požehnáním.

Svou vlastní silou se nikdo neprosadí. Až odložíš stranou svou sílu, moudrost i rozum, svou hrdost nad sebou samým, své životní plány, až tehdy Tě budu moci skutečně povýšit. Vzít ze smetiště zvráceného světa a usadit na čestných sedadlech mezi svými.

Svěř se mi s důvěrou a dovol, aby skrze Tvou křehkost i dnes proudila má síla.

ŽALM 113,5-9

IZAIÁŠ 25,1-5

ŽIDŮM 11,32-35

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. SAMUELOVA 1,1-20 a 2,1-10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!