MARATONEC

21.04.2024

Kéž Tě život se mnou plní radostí a vděčností na každém kroku Tvé životní cesty. Jsi vytrvalcem, který běží životem s pohledem upřeným na mě. Vedu Tě a Tvou víru od počátku až do cíle.

V období, kdy je cesta snadná a bezproblémová se Ti běží lehce. Dny jsou naplněné světlem a život radostí. Se mnou se cítíš silný a nepřemožitelný. Užíváš si každý kousek cesty, chválou přetéká Tvé srdce. Držet se tohoto postoje ve chvílích, kdy procházíš těžkostmi, není vůbec jednoduchý úkol, naopak. Prosím, vytrvej.

Odhoď všechnu přítěž i hřích, které se na tebe tak snadno přichytí. Jak jednoduché je reptat a naříkat. Slzy beznaděje Tě činí zranitelnějším a vyčerpanějším, přestáváš vidět jasně a snadno upadneš. Nebezpečnou pastí jsou kalné bažiny sebelítosti. Zastaví Tě a pohltí, úplně celého ani si nevšimneš, ale začínáš se utápět. Slyším Tvůj zoufalý křik a skláním se pro Tebe, chci Tě vytáhnout, postavit na pevnou zem a vydat se s Tebou dál. Chytni se mě pevně, stojím u Tebe a chci Tě zachránit.

Nepobývej v sebelítosti, nelibuj si v reptání, nic z toho Ti neprospívá. Nenech se zastavit těžkými okolnostmi. Proto posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.

Nečekej, že všechno půjde hladce. Neslíbil jsem ti jednoduchou cestu, ale to, že Tě při ní nikdy neopustím. Radost a vděčnost z mé přítomnosti Tě chrání před hořkostí, která na Tvé srdce útočí vždy, když cesta změní charakter. Nakonec, můžeš se naučit radovat se i z těžkých úseků. To ony Tě učí vytrvalosti nejvíc. Díky nim máš příležitost mě hluboce poznávat, pevně mě držet a za jakýchkoli okolností, vstát a znovu se s radostí vydat se mnou vpřed.

ŽALM 40,1-4

1.TESALONICKÝM 5,16-18

LIST JAKUBŮV 1,2-3

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽIDŮM 12,1-13

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!