NEBOJ SE SI PŘIZNAT CHYBU

07.07.2024

Nenech se mýlit, pokání není krokem vzad, nýbrž naopak! Přiznat si svou chybu není příjemné a přiznat ji druhým se může zdát ponižující. Přesto Tě chci povzbudit, neboj se si přiznat chybu a přijít tak ke mně blíž. Právě proto jsem přišel na svět, abych spasil hříšníky. Přišel jsem hledat a zachránit, co bylo ztracené.

Pokáním neztrácíš nic z toho, co tvůj život činí plný a bohatý. Přiznání vlastního selhání je ve světle mého odpuštění a všudypřítomné naděje ozdravný proces. Neboj se hledat svá pochybení a nelekej se, když uvidíš svůj hřích. Vzdej se ho, vyznej a nedovol mu dále Tě vzdalovat od mé svaté blízkosti.

Nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Právě proto - vezmi si mé odpuštění. Je tak blízko, úplně nízko, na dosah všem, kteří se vzdali svého povýšení, kteří prohlédli svou slepotu, poznali bídu svého bohatství, pro všechny, kteří zahodili snahu budovat svůj život svými silami a nechali se mnou vést.

Horlivý Saul navzdory své snaze o "Boží spravedlnost" marně sahal po zásluhách v mém království. Tak jako v jeho případě i Tebe chci na cestě zastavit. Nechat Tě prohlédnout, odpustit a nově nasměrovat. Obrácení totiž není cestou zpět, ale cestou ke mně. Spolu s ostatními omilostněnými hříšníky smíš uprostřed mé bezpodmínečné lásky směle vyznávat, že byť jsi byl prvotřídní hříšník, mou krví jsi navždy zachráněný.

Se mnou se nemusíš bát, přiznat si chybu.

Tvá víra Tě zachránila, jdi v pokoji.


LUKÁŠ 19,10

ŘÍMANŮM 3,10-12

1.LIST TIMOTEOVI 1,15-16

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 7,36-50

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!