DÁŠ TO?

19.05.2024

Dokážeš ovládnout svůj jazyk, řeč i slova? Skrze Tvé rty může vycházet k druhým lidem hojnost požehnání, vlídných i povzbudivých slov, laskavých vět, potěšujících zpráv, láskyplných napomenutí, osvobozujícího odpuštění i odvážných modliteb.

Dokážeš ale mlčet, když Tě jazyk zrazuje? Když Tvá rozbouřená mysl žene do úst ostrá slova plná hněvu. Je snadné podlehnout pokušení druhého zranit nebo odsoudit, promluvit lstivě, pomlouvačně, sobecky a povýšeně. Mluvíš-li slovy plnými ohně, nezbude Ti víc než spálené vztahy, ruiny vzpomínek, popel a prach. Nenech se unést. Pozvi mě do svých bouří a dovol mi je uklidnit. Chci Tě naučit, abys s druhými i o druhých mluvil s láskou.

Tvá slova i mlčení mají větší moc, než si dokážeš představit. Můj Duch je odhodlán Ti pomoci. Pomůže Ti hlídat myšlenky, tříbit záměry, vybírat ta správná slova. Pomůže Ti mlčet ve správný čas. Dá moudrost správně jednat. Dá Ti sílu požádat o odpuštění. Z popela a prachu dává svou mocí povstat novému životu.

Výzva "Dáš to" není o tom, co zvládneš sám, ale k čemu mi dáš ve svém životě příležitost. Obracej se na mne, kdykoliv ucítíš nebezpečný závan pokušení. Přicházím na pomoc. Mých slov není mnoho, jsou však ryzí. Dávají pokoj, víru, naději a sílu. Vrací život.


Navždy Tvůj. Navždy blízký.

Ježíš


PŘÍSLOVÍ 20,22

1.TESALONICKÝM 5,15

LIST JAKUBŮV 3,5-6

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 12

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!