SPOLU NA CESTĚ

02.06.2024

Mnoho mých dětí mne zná, vypravují si o mně, o mých zázracích, o tom, kým jsem byl, co jsem dělal, co jsem říkal, a přesto mne nepoznají, nevšimnou si, že s nimi kráčím cestou života a jsem tak blízko.

Hledej mě a raduj se z mé blízkosti už dnes. Toužím se Ti dát poznat. Tolik bych si přál, abys mě poznal, abys pochopil a porozuměl. Brzy poznáš, že i Tobě hoří srdce, když s Tebou mluvím. Veden mým Duchem, buď připraven měnit své plány a životní cesty. Vydávej svým blízkým svědectví o Bohu, kterého jsi potkal při své cestě životem.

Jsem, který jsem a i dnes jsem na cestě životem s Tebou. Naslouchám Tvým starostem, vedu Tě, vysvětluji, s láskou učím. I dnes Ti chci dát poznat, že Tvé nenaplněné sny, očekávání a touhy se ve mně stávají skutečností. Až to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se Ti srdce rozbuší.


EXODUS 3,14

ŽALM 25,5

IZAIÁŠ 60,5

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 24,13-35

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!