PRAVÝ TÁTA

24.03.2024

Jako dva odlišné světy jsou dva otcové, otec pravdy a otec lži. Oba Tě chtějí pro sebe, ani jeden se Tě nedokáže vzdát bez boje. Jen jeden však opravdu milující, ten pravý.

Svět, plný lží a nenávisti, patří vládci zla. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože pravda v něm není. Když mluví, mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Nedívej se na mě s výčitkami, tohle nikdy nebyl Boží plán. Láska však dává svobodu. A proto jsem přišel, nepřišel jsem sám od sebe, to On Tvůj Bůh mě poslal. Vrátit staré řády, vykoupit milované stvoření, zaplatit cenu za hřích, vrátit pravdu a lásku do lidského srdce, tam, kam od věků patří.

Mé království není z tohoto světa, přesto pokud jsi mi odevzdal své srdce, tak do něj patříš. Pohleď, jakou láskou Tě Otec zahrnul: smíš se nazývat Božím dítětem – a také jím jsi! Proto Tě svět nezná, že nepoznal Boha. Nenech se zviklat na nepřátelské půdě, okrást o svou identitu, jsi milované Boží dítě.

Jsem štítem Tvé víry, společně ubráníme všechny nebezpečné střely mířené proti Tobě. Zasažen, padneš do lži, zapleteš se do pasti pokřivených polopravd, lepkavých a rádoby laskavých milosrdných lží o sobě samém, o druhých, o tomto světě i o mne. Nenech se lapit, zranit a odvést.

Toužím Tě najít a zachránit. S identitou Božího dítěte můžeš žít v pravdě. V pravdě, která uzdravuje a vysvobozuje z otroctví lži. Nejsi na to sám. Drž se mne a mých slov, jedině tehdy se budeš držet pravdy. Mé slovo je život, prosyť jím ten svůj. Na vlastí kůži poznáš, jak milosrdný, soucitný, moudrý a milující je Tvůj otec. Ba co víc, můžeš směle začít osvobozovat druhé. Každý si totiž zaslouží poznat, kdo je jeho skutečný a pravý táta. Se mnou už nikdo nemusí žít ve lži.

JAN 8,42-45

JAN 18,36-38

ŘÍMANŮM 6,4

1.JAN 3,1

K DALŠÍMU ČTENÍ GENESIS 3,1-10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!