JSI VYVOLENÝ

05.05.2024

Miluji Tě věrnou láskou. Ne proto, kým a jaký jsi, ba ani kvůli Tvým zásluhám. Rozhodl jsem se Tě milovat ještě mnohem dříve, než ses narodil. Byť Tebou mnozí opovrhují, já jsem Tě nezavrhl. Tebe jsem vyvolil. Má láska Ti věří, všechno vydrží a nikdy nezanikne, má láska dává Tvému životu jasnou naději.

Ve stejném Duchu vyzývám i Tebe, rozhodni se pro lásku! Rozhodni se jako já milovat druhé, bez ohledu na to, jací jsou a co dělají. Nečekej, až na Tebe budou hodní. Neměj rád jen ty, kteří mají rádi Tebe. Zamiluj si druhé, protože ses tak v srdci rozhodl.

Co přijímáš dávej dál. Miluj láskou věrnou, nesobeckou, obětavou a trpělivou. Miluj slovem i skutkem. Tak poneseš ovoce, které zůstane navěky. Neostýchej se v tomto zápase o cokoli požádat, dostaneš pomoc i východisko. Spolehni se na mou pomoc i věrnost. Rozhodni se pro lásku, která vrací životu smysl.


IZAJÁŠ 41,9

JAN 15,16-17

K DALŠÍMU ČTENÍ: GENESIS 16

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!