ODVÁŽNÝ POSTOJ

16.06.2024

Procházet těžkou životní zkouškou je jako když se snažíš projít skrz divokou bouřku. Okolo Tebe tma, burácející hlukot, strašidelné výjevy ozářené blesky. Tak špatně slyšíš i vidíš, těžká zkouška zmítá nejen Tebou, ale i vším, co máš.

Každý člověk, stojící uprostřed takových situací stojí před rozhodnutím, jaký postoj zaujme. Je přirozené, že strach a úzkost Tě mají tendenci zahnat do ulity vlastního bezpečí, kde lze přečkat chvíle, dokud bouře neutichne, abys pak mohl vylézt a žít svůj život tak, jak jsi byl dosud zvyklý. Přitom všem ke mně doléhá časté reptání a vyčítavé otázky "Proč právě já"?!

To, čemu tě chci svým postojem naučit je klidná důvěra, která Ti umožní všem bouřím čelit s vírou, odvahou a pokorou. Spoléhej se na mou blízkost, pomoc a útěchu. Jsem Tvou nadějí. Když mi ve své modlitbě dáváš svolení k tomu, ať Tě zkouším, cítím, jak se Tvé srdce i Tvůj hlas chvěje. Vím, že si uvědomuješ mou velikost, sílu a moc. I když čelíš černočerné tmě, vyznáváš nadvládu světla. Raduji se z Tvé odvahy, víry, věrnosti a oddanosti. Jen takto jsi připraven projít ty nejhorší bouřky, s důvěrou, že Tě neopustím.

Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná. Později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Zkoušky odhalují ryzost Tvého charakteru, opravdovost Tvé víry i postoj Tvého srdce. Můj Duch uprostřed Tebe přebývá a dá, že uprostřed všech bouří dokážeš vnímat Boží přítomnost a cítit Boží pečující dotek.


JÓB 23,10

ŽALM 25,21

ŽALM 139,23-24

ŽIDŮM 12,11

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!