MARATONEC

21.04.2024

Kéž Tě život se mnou plní radostí a vděčností na každém kroku Tvé životní cesty. Jsi vytrvalcem, který běží životem s pohledem upřeným na mě. Vedu Tě a Tvou víru od počátku až do cíle.

Nenech se zmást iluzí, že jsi pro mne jen "někdo z davu". Pro mě nejsi anonymní, povolávám Tě Tvým jménem, jsi můj. I kdyby jiní zapomněli, já na Tebe nikdy nezapomenu. Hle, vyryl jsem si Tě do dlaní. Jsi pro mě převzácné stvoření a nechci Tě ztratit. Proto jsem přišel jsem na svět, abych Tě našel, změnil Tvůj úděl a jednou pro vždy zachránil....

BOJ O MOC

07.04.2024

Nenech se mýlit můj nejmilejší, opravdová moc netkví ve velikosti ani v postavení, sám bych mohl vyprávět. Lidé o moc tak bezohledně bojují, šlapou po zádech druhých, jen aby pro sebe získali víc. Komplot, špehy, lži, pomluvy a manipulace jsou jen další nechutnou přísadou do koktejlu vlastní důležitosti.

NEŽ TO ZAČNE

31.03.2024

Čekají-li Tě v životě těžkosti, můžeš se na mě s důvěrou spolehnout. Jsem Tvé útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

PRAVÝ TÁTA

24.03.2024

Jako dva odlišné světy jsou dva otcové, otec pravdy a otec lži. Oba Tě chtějí pro sebe, ani jeden se Tě nedokáže vzdát bez boje. Jen jeden však opravdu milující, ten pravý.

JARNÍ VÝZVA

17.03.2024

Připoj se k mé jarní výzvě. Vlivem čerstvé vláhy, hřejivého tepla a prvních prosluněných dnů všechno okolo Tebe pučí. Každý zahradník má touto dobou plné ruce práce, aby vše staré, uschlé nebo shnilé odstranil a dal prostor tomu, co je živé a chce růst.

NA SKÁLE

10.03.2024

Jsem Tvá pevná skála, nikdo a nic se mnou neotřese. Jsem přímý, věrný a spravedlivý. Zvu Tě, abys na mě stavěl svůj život. Rozumím Tvým námitkám, že stavět na skále není vůbec jednoduchá a rychlá práce. Nebyla dříve, není ani dnes ve světě plném vymožeností. Stejně tak vím, že svět ani lidé, kteří v něm žijí, Tvé...

Vidím Tě, jak se namáháš, pracuješ pod obrovským tlakem, jsi tlačen k vysokému pracovnímu nasazení a efektivitě a cítíš, že nesmíš promarnit čas ani získané pozice. Nebuď smutný, když se navzdory svému umu dostaneš tam, kam jsi nechtěl. Do míst, kde se jen smutně rozhlížíš a nechápavě kroutíš hlavou, kam že jsem Tě to právě dovedl. Možná právě jen...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!