ŽIVÁ VODA

14.07.2024

Přijmi živou vodu, kterou Ti nabízím. Jsem nevyčerpatelný životodárný pramen. Jestliže žízníš, přijď ke mně a pij, obmyji Tvůj hřích i nečistotu, která na Tobě ulpí. Toužím Tě naplnit, přináším uzdravení, osvěžující povzbuzení i dokonalé posvěcení. Nepostávej už déle vzdálený s výčitkami svědomí, že nejsi hoden mého požehnání, paralyzován pocitem,...

Nenech se mýlit, pokání není krokem vzad, nýbrž naopak! Přiznat si svou chybu není příjemné a přiznat ji druhým se může zdát ponižující. Přesto Tě chci povzbudit, neboj se si přiznat chybu a přijít tak ke mně blíž. Právě proto jsem přišel na svět, abych spasil hříšníky. Přišel jsem hledat a zachránit, co bylo ztracené.

Nenechej se překvapit! Cesta ke mně vzhůru vede tak často dolů, cesta k síle vede slabostí a cesta do hojnosti přes poušť. Ač Ti to tak nepřipadá, uprostřed všeho, teď a tady se můžeš radovat.

ODPOČINUTÍ

23.06.2024

Cítíš se unavený a vyčerpaný, dochází Ti síly i nápady? Svět nabízí mnoho rychlých občerstvení a instantních povzbuzení. To jediné pravé, plné zářivé naděje, dokonalého pokoje, hluboké radosti, v přítomnosti nekonečné lásky, trvalé inspirace, nevyčerpatelného zdroje síly… to najdeš jen na jednom místě, přesto kdekoli světě. V mé přítomnosti.

Procházet těžkou životní zkouškou je jako když se snažíš projít skrz divokou bouřku. Okolo Tebe tma, burácející hlukot, strašidelné výjevy ozářené blesky. Tak špatně slyšíš i vidíš, těžká zkouška zmítá nejen Tebou, ale i vším, co máš.

ROUCHO RADOSTI

09.06.2024

Raduj se ve mně vždycky a Tvoje radost přestane být závislá na okolnostech. Jsi mou láskou, držím Tě za pravici, pravím Ti neboj se, já jsem Tvá pomoc. Strach i smutek Tě nutí se stáhnout, uzavřít se do sebe a sklopit oči, je to však past! Dovol mi rozepnout temný plášť obav a smutků. S vědomím, že nezůstaneš...

Mnoho mých dětí mne zná, vypravují si o mně, o mých zázracích, o tom, kým jsem byl, co jsem dělal, co jsem říkal, a přesto mne nepoznají, nevšimnou si, že s nimi kráčím cestou života a jsem tak blízko.

Zvu Tě do své věčné slávy! Kříž i hrob zejí prázdnotou. Svedl jsem největší boj od založení světa, souboj dobra se zlem na život a smrt. Mou smrtí jsem uchránil od smrti Tebe a svým vzkříšením Ti dávám dar věčného života.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!