NA KONCI SIL

04.06.2023

Když se všechno okolo Tebe hroutí a máš pocit, že už nemůže být hůř. Když nevíš, kudy dál. Když ztrácíš poslední zbytky sil, nemáš sílu vstát, jít dál směrem, kterým sis předsevzal.

PLEVEL V SRDCI

28.05.2023

Upři svůj zrak na mě a pozoruj, co dělám. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží, naopak přijme mou výzvu k následování.

ROZCESTÍ

21.05.2023

Miluji své stvoření a z celého srdce toužím, aby lidé milovali mě. Láska z donucení však není pravá láska!

Dávám Ti svobodu se rozhodnout, respektuji Tvou cestu, přesto mi na Tobě nikdy nepřestane záležet. Uprostřed každého okamžiku Ti toužím věnovat svou pozornost, čas i lásku. Chci Tě naučit novým věcem. Přijmi to jako dobrou zprávu, jako požehnání pro svůj všední život. Odevzdej mi své srdce, svůj život, svůj den. V opačném případě se budeš cítit...

Nedovol svým povinnostem, aby určovaly rytmus a tempo Tvého dne. Jsou neúprosné, sužující, neberou na Tebe ohled a vedou k vyčerpání. Pokud mi dovolíš převzít iniciativu, povedu Tě tempem milosti.

Všude, kam se rozhlédneš, v živé i neživé přírodě, ve vesmíru i na obloze uvidíš můj dotek. Ale lidé svět svým hříchem plení. Ničí své vztahy i sebe samotné. Vždyť se rozhlédni, tak moc chybí láska, důvěra a naděje. Převzácným klenotem je tichá pokora, skromnost, trpělivost a solidarita, která stojí víc než peníze. V honbě za mocí, bohatstvím a...

Vydal ses za mnou. Vzal jsi svůj kříž a uhnul jsi z nádherné široké a na první pohled bezpečné cesty na nezpevněnou, vyšlapanou a strmou cestu vzhůru.

Toužím Ti být blíž a slyšet Tvůj hlas. Ve snaze všechno stihnout si neuvědomuješ, jak rychle se ode mě vzdaluješ, nemáš čas se ztišit ani mě vyslechnout. Snadno podlehneš pokušení odsouvat naše setkání na později.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!