KOMPAS

27.11.2022

Tvůj život je jako cesta lesem. Jsou dny, kdy kráčíš příjemně vyšlapanou mechovou cestičkou uprostřed pohádkového lesa, doprovázen prosvítajícími paprsky zlatavého slunce. Jindy se plahočíš nekonečně dlouhou, únavnou roklí plnou nebezpečí, překážek a problémů v době, kdy se smráká. Rozhodnutí jsou jako lesní křižovatky, někdy jasné a jindy pěkně...

Jsi stvořen k mému obrazu. Kromě života jsi ode mne dostal i zrnko mé moudrosti. Nepleť si moudrost a vzdělanost! Pravá moudrost proudí ode mne, jako má milost, můj dar pro Tebe. Abys tento dar mohl rozbalit a naplno využít, musíš se vzdát té své "lidské". Obě vedle sebe nemůžou existovat, stejně jako nemůžeš zároveň být sobecky štědrý, pyšně...

ROUCHO RADOSTI

13.11.2022

Raduj se ve mně vždycky a Tvoje radost přestane být závislá na okolnostech. Jsi mou láskou, držím Tě za pravici, pravím Ti neboj se, já jsem Tvá pomoc. Strach i smutek Tě nutí se stáhnout, uzavřít se do sebe a sklopit oči, je to však past! Dovol mi rozepnout temný plášť obav a smutků. S vědomím, že nezůstaneš...

ŽIVÁ VODA

06.11.2022

Přijmi živou vodu, kterou Ti nabízím. Jsem nevyčerpatelný životodárný pramen. Jestliže žízníš, přijď ke mně a pij, obmyji Tvůj hřích i nečistotu, která na Tobě ulpí. Toužím Tě naplnit, přináším uzdravení, osvěžující povzbuzení i dokonalé posvěcení. Nepostávej už déle vzdálený s výčitkami svědomí, že nejsi hoden mého požehnání, paralyzován pocitem,...

Nestyď se za to, že patříš mě. Vím, že být podřízen komukoli se vzpírá vnitřní touze Tvé přirozenosti, která volá po svobodě, nezávislosti a volnosti. Ve snaze tyto vlastnosti naplno získat a maximálně si je užít ,se z mnoha lidí stávají otroci vlastního hříchu a bezohlední sobci.

Jsem Tvůj společník na cestě životem, doprovázím Tě každým úsekem cesty. Míjíme nádherná místa. Jde se Ti lehce, cesta Tě baví a příjemně utíká. Jsi šťastný a spokojený.

NOVÁ NÁPLŇ

16.10.2022

Jsem pramen živé vody a toužím Tě naplnit. Nezatvrzuj přede mnou své srdce plné obav, beznaděje a nejistot. Rodí lítost a okrádají Tě o pokoj, radost, trpělivost, důvěru, odvahu a sílu. Nezapomeň, že jsem tu pro Tebe! Nemusíš všechno vyřešit sám, nabízím Ti neochvějnou pomoc.

NAJÍT SEBE

09.10.2022

Jsi milované Boží dítě, součást největší rodiny ve vesmíru. Bůh, aby Tě zachránil, obětoval vlastního syna. A tak Boží Duch dosvědčuje Tvému duchu, že jsi dítě Boží a celé nebe se raduje, když této pravdě uvěříš. Tato Tvá nová identita Tě vede do mých bran s díkůvzdáním. Cítíš silnou touhu být se svou rodinou, cítíš radost, že už...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!