TVÉ KOŘENY

25.09.2022

Zapusť u mne své kořeny. Neboj se jít ve vztahu se mnou pořádně do hloubky. Tvé kořeny ve mně jsou tak důležité, přesto jim málokdo věnuje pozornost. Nebuď tím, kdo se slepě soustředí, jak vypadá před druhými nebo kolik nese ovoce.

OHNISKO

18.09.2022

Svět je zloděj naděje. Tím, jak se Ti doslova točí před očima, odvádí Tvou pozornost ode mě. Všechno, co vnímáš, plodí myšlenku. Myšlenka uvádí v činnost Tvé ruce i nohy, a tak jdeš a konáš, zejména podle toho, kdo nebo co na Tebe zrovna mává nebo volá víc. Skličuje mě, když mě skrze svou zaneprázdněnost a roztržitost ztrácíš ze zřetele....

Nemusíš přede mnou utíkat ani se schovávat. Ať už se vydáš kamkoli, pochop, že se snažíš o nesplnitelný úkol. Má ruka Tě tam doprovodí. Není chvíle, kdy bych Tě opustil a není místo, kam by ses přede mnou mohl skrýt. Snad se přikryješ tmou, ale i noc kolem Tebe se stane světlem. Žádná tma pro mě není temná, noc...

Přijď do mé blízkosti, takový, jaký jsi. Byť jsi udělal mnoho chyb a trápíš se pro mnohé věci, které za Tebou zůstaly, nepřestal jsem Tě mít rád. Odpouštím, neopouštím. Přijď ke mně ve ztišení, chci Tě obdarovat. Zůstávej v mé milující náruči a vnímej, jak Tvou duši, tělo i mysl zaplavuje hřejivé teplo pokoje, má nová síla. Tvému srdci dávám...

Teprve ve světle mého světla dokonale uvidíš. Proměněn mou přítomností jsi zván vidět svět jinýma očima. Prohlédni do nové, dosud nespatřené, dimenze starého světa. Spatříš v něm můj stvořitelský dotek i přicházející království.

Vyvádím Tě z otroctví marnosti a vlastního hříchu. Jako Bůh vedl skrze Mojžíše Izraelský lid z místa jejich útlaku do zaslíbené země, poslal mě za Tebou. Dostal jsem za úkol Tě osvobodit od područí zákona, Tvého dozorce a vyvést z otroctví zániku a přivést do zaslíbené země, do svobody a slávy Božích dětí.

Věrnost je převzácná, ceněná a tolik náročná disciplína. I když někdy rozněcuje výheň nečekaných zkoušek, je skutečným bohatstvím. Věrnost naplno prokáže pravost Tvé víry, opravdovost Tvého srdce, ryzost Tvého charakteru i pevnost Tvých postojů.

MASKA

07.08.2022

Znám Tě důvěrněji, než si dovedeš představit. Vím o Tvých slabostech dříve, než je sám poznáš. Poznal jsem, že ve světě se slabost nenosí, lidé se všemožně snaží zamaskovat své slabiny. Přetvářka je maskou, kterou si nasazují, aby před druhými zakryli svou pravou tvář, aby se snad více podobali "lepším" lidem okolo sebe.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!