Nauč se odpočívat v mé náruči. Náročné dny, které prožíváš Tě vyčerpávají, chybí Ti síla i odhodlání čelit novým výzvám. Čím více spěchu, starostí a povinností na tebe doléhá, tím snazší je převzít si vše pod svou kontrolu, co nejrychleji vše vyřešit a vrátit se na cestu za mnou, jenže… Takový způsob jednání Tě zranitelně vyčerpává, bere Ti vnitřní...

TVRZ

26.11.2023

Toužím zbořit hradby Tvé zatvrzelosti. Neprodlévej na místě, obehnán těsně přiléhajícími vysokými stěnami vlastního přesvědčení. Chci Tě vyvést ven. Uvnitř vlastní zatvrzelosti vidíš kolem sebe jen pozlacenou nádheru, obklopuje Tě falešný obraz dokonalosti. Ač máš pocit, že skvěle vidíš, žiješ v zaslepenosti. Ač máš pocit, že slyšíš a všemu...

HORSKÁ DRÁHA

19.11.2023

Každý Tvůj den je jako nový úsek horské dráhy, životní dráhy s množstvím nečekaných zatáček, výkrutů, střemhlavých pádů i různě strmých stoupání. Zatímco některé úseky jsou krásné a nabízí výhledy ze kterých se tají dech, jiné Ti mohou připadat extrémně náročné, cítíš obrovské přetížení, chce se Ti křičet, ale dochází Ti hlas, marně vyhlížíš bod...

Chci Tě varovat před láskou k penězům. Peníze ani majetek samy o sobě špatné nejsou, ale láska k nim Ti smrtelně škodí. Mají tendenci nad Tebou panovat, přestože Tě nechají v pocitech, že s nimi hospodaříš, ony pracují s Tebou. Oslepují Tě laciným odleskem své ceny a pak snadno přestáváš vnímat to opravdové, skutečné bohatství.

Jsi pro mě vzácný! Láska k Tobě mě přivedla za Tebou na svět. Láska k Tobě mě dovedla ke kříži a nebyly to hřeby, ale láska, která mě na kříži držela až do konce. Má láska Tě přišla zachránit a proměnit k nádhernému obrazu Božímu, k jakému jsi byl na počátku světa stvořen.

VĚZEŇ

29.10.2023

Přišel jsem tě vysvobodit. Už nemusíš být vězněm vlastního hříchu, ani otrokem požadavků současného světa v honbě za dokonalostí. Přišel jsem Tě vyvést z vězení temných dní, plných beznaděje, hořkosti, nejistoty a strachu.

Stvořil jsem Tě jako svůj obraz, vzácný originál. Všechno, co jsem učinil bylo velmi dobré. Satan však dokázal svést člověka na scestí. Člověk uvěřil lstivé lži a dělá to dodnes. Vymanil se z mé moci a nádherný obraz, který jsem stvořil najednou dotváří jiný. K mému smutku jej přemalovává a činí z něj zničené dílo.

TÍHA VINY

15.10.2023

Vina je obrovské břemeno, které Tě vyčerpává, ztrácíš sílu, radost a pokoj. Tvá víra, láska i naděje pod tíhou viny neúprosně vyhasínají. Dost! Nic z toho nechci!

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!