PLNÁ MOC

05.02.2023

Můj Duch je Boží světlo v Tobě a skrze Tebe svítí i lidem okolo Tebe. Chci Tě uschopnit ke každému mému dílu. Být světlem v temnotě je náročný úkol, nesnaž se jej zvládnou ze svých vlastních sil ani ze své moci. Tvé zdroje jsou omezené, brzy se vyčerpáš. Můj Duch je věčný a neomezeně mocný. Vysílám Tě do ulic stejně...

Vnímám Tvou radost. Čím více mě poznáváš, tím více žasneš nad tím, kdo jsem. Stojím tu s Tebou a dávám se Ti poznat. Nebuď rozmrzelý, když máš pocit, že mě stále nemůžeš dokonale pochopit. Nelam si hlavu nad mým božstvím a nesnaž se najít odpovědi na otázky, jak mohu slyšet nevyřčenou modlitbu, jak mluvím, jednám nebo odpovídám, jak můžu mít...

STŮJ ROVNĚ

22.01.2023

Nepřizpůsobuj se tomuto věku. Svět, ve kterém žiješ je zvrácený a pokřivený. Totéž dělá i s lidmi, kteří v něm žijí. Udržet si vzpřímený postoj, nehrbit se pod tíhou všedních starostí ani pod sobeckou nadvládou mocných je obtížný úkol.

Zaposlouchej se do mého hlasu, šeptám Ti dobrou zprávu. Přišel jsem za Tebou, dolů na zem, až úplně k Tobě. Překlenul jsem propast, která nás oddělovala, Tebe a mne, člověka od Boha, hřích od svatosti, tmu od světla a smrt od věčného života. Tvé jsem vzal na sebe, abych Ti mohl darovat to své.

TENKÝ LED

08.01.2023

Vydej se stezkou skromnosti, povede Tě bezpečnou oklikou. Ochrání Tvé kroky před zblouděním z cesty víry, Tebe i Tvé blízké před mnohým trápením. Vím, že žít ve skromnosti odporuje dnešnímu světu, pro který je cílem požitek. Jak snadné je být nenasytný a stále více dychtit po novějším, lepším, silnějším, větším. Stejně jednoduché je propadnout skrz...

PROČ A JAK

01.01.2023

"Proč?" Otázka všech malých dětí, které poznávají svět, touží pochopit, porozumět a přijít věcem okolo sebe na kloub. Mám velkou radost a porozumění pro všechny duchovně mladé, kteří jsou na začátku společného vztahu a společné cesty a chtějí stejně jako děti pochopit víc.

Dovol mi narodit se ve Tvém srdci. Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Dnes, stejně jako v Betlémě, je velká spousta těch, kteří otevírají s omluvou, že pro mě nemají dostatek místa, že mají spoustu jiné práce, že kdybych snad počkal nebo přišel jindy...

V MLZE

18.12.2022

Hřích je jako hustá mlha. Často ani nepostřehneš, jak se plíživě vkrádá do Tvého života. Vždy je to Tvé rozhodnutí, kterým se otáčíš od světla do tmy, od pravdy ke lži. Kolem Tebe se začne smrákat, jemně ochlazovat, necítíš mou blízkost a vyčítáš mi, že jsem Tě opustil. Neproniknutelná mlha Tě brzy obklopuje na každém kroku. Způsobuje, že bloudíš,...

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!