SROVNÁVACÍ MĚŘÍTKO

28.04.2024

Jako tenký kluzký led je cesta porovnávání se s druhými. Ano, je tak snadné vidět sebe, v porovnání s druhými, v lepším světle. Ale zadrž, měříš špatným metrem a míříš špatným směrem. Co se Ti zdá jako pevná půda pod nohama, je velmi tenký led. Než se naděješ, snadno se propadneš do hlubin vlastního odsouzení.

Pochop, prosím, že srovnávací měřítko s druhými lidmi není odrazem mé spravedlnosti, ale pýchy lidského srdce. Míra mé milosti a moc mého odpuštění je totiž pro každého stejná. Neklam sám sebe tím, že svou víru, motivy, skutky nebo hříchy porovnáváš s druhými. Já soudím všechny spravedlivě. Neřídím se tím, co vidím, ani tím, co slyším. Hledím dál, vidím skrytá zranění, čerstvé rány i staré šrámy, vnímám bolest i němou víru. Tvou i druhých.

Pozvi mého Ducha na pomoc, ukáže Ti víc, rázem získáš nový úhel pohledu. Ustanov si srovnávacím měřítkem, základním kamenem i životním cílem mě. Zdánlivá nedosažitelnost byla vykoupena mou krví, jsi povýšen mým milosrdenstvím a láskou. Kráčej v mých stopách, naplněn Duchem moudrosti a chápání, Duchem rozhodnutí a odvahy, Duchem poznáním a úcty k Hospodinu, přepásán spravedlností, věrností opásán na bocích. Nechoď cestou přes tenký led, ale hledej cestu k lidským srdcím, aby i k nim skrze Tebe mohla dosáhnout má milost a láska.


IZAIÁŠ 11,2-5

MATOUŠ 7,1-2

ŘÍMANŮM 14,4

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 7,36-50

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!