ROUCHO RADOSTI

09.06.2024

Raduj se ve mně vždycky a Tvoje radost přestane být závislá na okolnostech. Jsi mou láskou, držím Tě za pravici, pravím Ti neboj se, já jsem Tvá pomoc. Strach i smutek Tě nutí se stáhnout, uzavřít se do sebe a sklopit oči, je to však past! Dovol mi rozepnout temný plášť obav a smutků. S vědomím, že nezůstaneš nahý vysvleč ho a zahoď. Už dávno před tím, než ses narodil jsem svou krví zaplatil bělostné roucho radosti, které Ti nabízím.

Nepleť si mou radost s laciným optimismem ani rychlým potěšením. Není to hlasitý smích ani odraz šťastné reality. Je to zářivá pravda o nás dvou. Má nekončící milost, neodlučitelná blízkost, nekonečná moc, všudypřítomná pomoc, dokonalá věrnost, osvobozující odpuštění a bezpodmínečné přijetí jsou tu stále pro Tebe. Jsem na Tvé straně, nezapomeň, držím Tě za ruku. Nikdo a nic nás nedokáže odloučit. Už není, čím by ses mohl ještě více rmoutit.

Byť je realita temná a budoucnost mlhavá, nehal se do pláště obav a smutků. Směle vykroč vstříc každému novému dni oděn rouchem radosti. Radostné srdce hojí rány a přináší světlo do míst, kde je tma.

IZAJÁŠ 41,13

FILIPSKÝM 4,4

PŘÍSLOVÍ 17,22

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 1,46-55

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!