Toužím Ti být blíž a slyšet Tvůj hlas. Ve snaze všechno stihnout si neuvědomuješ, jak rychle se ode mě vzdaluješ, nemáš čas se ztišit ani mě vyslechnout. Snadno podlehneš pokušení odsouvat naše setkání na později.

Zvu Tě do své věčné slávy! Kříž i hrob zejí prázdnotou. Svedl jsem největší boj od založení světa, souboj dobra se zlem na život a smrt. Mou smrtí jsem uchránil od smrti Tebe a svým vzkříšením Ti dávám dar věčného života.

Toužím být Tvým králem. A máš pravdu namítáš-li, že nejsem králem podle norem současného světa. Vždyť mi chybí okázalý styl, skvostný kočár, nádherný oděv, truhly bohatství i najaté služebnictvo. Je to tím, že mé království není z tohoto světa, naopak je vzdálené, a přesto tak blízko, jaký paradox.

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!