ŽIVÝ KÁMEN

20.03.2022

Jsi mé milované dítě, patříš k mé rodině. Tvé srdce naplněné mým Duchem ožívá novým životem. 

Máš všechny práva Božího lidu, nejsi žádným přistěhovalcem ani cizincem! Patříš do mého království, proto není nepodstatné, jak žiješ a co děláš na zemi.

Jsi živý kámen, součást nádherné stavby, která stojí na pevném základu, kterým jsem se stal. S důvěrou se tedy o mě, živého Boha, neustále opírej. Jedině tak zůstane Tvá víra živá a ani po dlouhých letech nezkamení. Spolu s apoštoly, proroky i všemi mými dětmi tvoříte posvěcený chrám. Uprostřed každého z Vás přebývám. Přestaň reptat na svou velikost a umístění. Jsi přece živý, s tím, jak roste Tvá víra, rosteš i Ty. Nepodceňuj ani nepřeceňuj význam jednoho kamene v celé stavbě. Přijímej ostatní "kameny" s láskou a pokorou. Byť jste každý jiný - původem, tvarem, velikostí, pro mě jste blízcí a vzácní a láska spojuje k dokonalosti.


Tvůj Ježíš


EZECHIEL 11,19

EFEZSKÝM 2,13.19-22

1.PETRŮV 2,5

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!