ZATÍMCO NESEŠ KŘÍŽ

23.04.2023

Vydal ses za mnou. Vzal jsi svůj kříž a uhnul jsi z nádherné široké a na první pohled bezpečné cesty na nezpevněnou, vyšlapanou a strmou cestu vzhůru.

Můžeš mít dojem, že jsi ztracen, že jdeš sám, ale nenech se zmást, vždyť cesta je vyšlapaná. Cesta je namáhavá, vyčerpává Tě žár slunce, žízeň i pochybnosti, zda jdeš správně a jestli se nemáš raději sundat kříž a nenápadně se vrátit. Pochybuješ, jestli máš dost sil a zdali vůbec máš naději dorazit zdárně do cíle.

Nepochybuj ani nereptej, věř mi. Neslíbil jsem Ti, že cesta za mnou bude snadná a krásná, ani že se Ti vyhne lidské trápení nebo nemoci, ani že bude rychlá a krátká. Vím, jak je to cesta těžká, nepříjemná a náročná. Neztrácej odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Abys dosáhl toho, co bylo zaslíbeno a splnil mou vůli potřebuješ vytrvalost. Jdu s Tebou, jsem Tvůj společník na cestě. Nikdy Tě nenechám samotného. Věříš mi? Rád si s Tebou povídám, toužím Ti naslouchat, i když zrovna nemáš sílu mluvit, můžeš tiše naslouchat, co Ti říkám a jak Tě povzbuzuji. Upni své srdce ke mně, společně dojdeme k cíli.

Pozoruj cestou svět okolo sebe, připravil jsem Ti pro povzbuzení spoustu drobností. Vidíš je? Slyšíš je? Cítíš je? Chci Tě pozvednout, potěšit a občerstvit. U mě máš živou vodu na zahnání žízně i hutný chléb, který Ti dodá sil. Tak prosím i dnes, vydrž a pojď se mnou dál. Věř, že na cestě nejsi sám.

Můj i Tvůj kříž je znakem vítězství.


JEREMIÁŠ 12,5

MATOUŠ 24,13

JAN 19,17

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽIDŮM 10,35-39

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!