ZAHAL SE SVĚTLEM

05.03.2023

Každé ráno, ještě za tmy, ještě dřív, než oblečeš své tělo do padnoucího šatu, zahal se do mého světla. To světlo září v mé přítomnosti a dávám jej každému, kdo ke mně přichází.

Věnuj mi své první myšlenky v novém dni. I já Tě chci pozdravit, obejmout a ubezpečit, že jsem s Tebou. Jsem k Tobě milostivý, plný slitování a spravedlivý, provázím Tě svým požehnáním. Můžeš se na mě spolehnout a můžeš se mnou počítat.

Čeká tě boj, oba to víme. Dny, které prožíváš nejsou snadné. Chci abys věděl, že nevedeš svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proto mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Nezapomeň však, že ve tmách vzchází přímým světlo!

Každé ráno, každý den - obleč se ve zbroj světla. Beze světla nedokážeš zvítězit! Tento návyk Ti pomůže ukotvit se v mé přítomnosti, poznat a každý den si připomínat, kým jsi a komu patříš. Nechej Božího Ducha na sobě pracovat. Promění Tvé nitro vnitřní obnovou. Rozjasní Tě. Přinese pokoj, radost, lásku, odpustí hřích i hořkost, dodá sílu a přidá povzbuzení. Zahal se do mé záře a staň se mým paprskem. Se mnou vítězíš nad temnotou a druhým pomůžeš najít to pravé Světlo.


Tvé světlo, Ježíš


ŽALM 112,4

MAREK 1,35

EFEZSKÝM 6,12

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŘÍMANŮM 13,12-14

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!