SVĚTLO SVĚTA

16.07.2023

Následuj mě, vedu Tě do svého podivuhodného světla. Na světě máš spoustu možností, kudy se vydat. Je tak snadné zabloudit, sejít ze správné cesty a minout cíl. Někdy stačí pochybnost, nebo strach, jindy pocit vlastní dostatečnosti.

Povolávám Tě z temnoty do světla. Jsem Úsvit z výsosti. Stejně jako jsem vedl izraelský lid z nesmírného slitování a hluboké lásky nekonečnou pouští, svítil jsem jim i v nejhlubších tmách, aby neztratili směr ani naději, vedu i dnes Tebe.

Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě. Byť bys kráčel nejponuřejší tmou, stále budeš mít světlo života. Sám se jím staneš. Přenádherným jiskřivým paprskem, odleskem mého světla, uvnitř potemnělého světa.

Vybrat si, kudy se vydáš, však musíš sám. Můžeš jít za světlem nebo od světla, zlatá střední cesta ke mně neexistuje. Vydej se za mnou a dovol mi tak, vést Tě do věčnosti. Tam nebude noc, žádná tma ani stín. Sám budu tím světlem, které vše osvětlí.


Tvůj milující Ježíš


NEHEMIÁŠ 9,19

JAN 8,12

ZJEVENÍ 22,5

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 1,76-79 (ČSP)

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!