PRÉMIOVÁ SADBA

10.07.2022

Máš možnost být mou jedinečnou sadbou, Stromem spravedlnosti. Přijmeš tuto výsadu ve svém životě?

Můj Duch Tě povede, s Ním zakořeníš hluboko. Z mého slova budeš čerpat svou moudrost a sílu. Stanu se bohatým a nekonečným zdrojem pro Tvůj život a růst, za všech okolností bezpečnou oporou. Nikdo a nic, ani žádná životní situace či jakkoli těžké období nebudou mít dostatečnou sílu ani moc Ti ublížit. Sám zahojím všechny Tvé rány. Porosteš v silný a zdravý strom, zasazený u tekoucí vody, jemuž listí neuvadá. Tvá košatá koruna se bude doširoka rozprostírat, už z dálky si Tě mnozí všimnou. Budeš útočištěm všech, kteří hledají stín a pomoc, pro zchvácené, ztracené, unavené i bloudící. Skrze Tebe se jim dostane pomoci, povzbuzení i občerstvení na jejich cestě životem. Poneseš hojnost dobrého ovoce v pravý čas, lákavého na dotek i ochutnání.

Nebuď netrpělivý, silné stromy nerostou rychle. Se mnou den za dnem získáváš na plnosti a síle.

Přilni ke mně celý svým srdcem a já Tě zasadím a nevykořením, budeš k mojí oslavě. Se mnou můžeš přinášet hojnost požehnání všem kolemjdoucím už dnes.


IZAJÁŠ 61,1-3

JEREMJÁŠ 24,6-7

MATOUŠ 15,13

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 1

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!