LÁSKA JE KLÍČ

05.11.2023

Jsi pro mě vzácný! Láska k Tobě mě přivedla za Tebou na svět. Láska k Tobě mě dovedla ke kříži a nebyly to hřeby, ale láska, která mě na kříži držela až do konce. Má láska Tě přišla zachránit a proměnit k nádhernému obrazu Božímu, k jakému jsi byl na počátku světa stvořen.

Mám Tě rád. Vždycky jsem měl a navždycky mít budu, má láska nikdy nezanikne. Nikdy o ni nemusíš pochybovat. Je tak silná! Navěky věků věrná. Nemá žádné hranice, nikdo a nic ji nedokáže zastavit. Na světě není silnější zbraň. S ní dokážeš odzbrojit nepřítele, přijmout ho jako přítele. S ní dokážeš odpustit cokoli, milovat kohokoli, posloužit k dobrému komukoli, kdykoli. Má láska je lék na všechnu Tvou nenávist, netrpělivost, závist, žárlivost, sobectví, hněv, pýchu. Nikdo a nic Tě od mé lásky nedokáže odloučit, jen Ty sám.

Dal jsem Ti svobodu. O srdci, těle, myšlenkách i své cestě si smíš rozhodovat sám. Je jen na Tobě, jestli mi dovolíš Tě mou láskou zachránit a proměnit. Jen s Tvým svolením vyměním Tvé dosavadní srdce kamenné, za srdce z masa a zapečetím jej svým Duchem. Ten rozhojní mou lásku uvnitř Tvého srdce do takových rozměrů, že jí budeš doslova přetékat. Každý Tvůj krok ponese stopy naší lásky, mé i Tvé. Nenech se zaskočit, srdce, které Ti dám, se může jevit jako zranitelnější oproti tomu kamennému. Vždyť s ním se zříkáš starých osvědčených způsobů boje, v očích tohoto světa budeš naivka a blázen. Ale Ty si pamatuj - nezáleží na tom, co si o Tobě myslí druzí, jen moje láska Tě definuje a za všech okolností chrání.


S láskou,

Ježíš


EZECHIEL 36,26

1. KORINTSKÝM 13,4-8

ŘÍMANŮM 8,35-39


I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!