KPZ

04.03.2022

Uč se ode mě, protože jsem tichý a pokorného srdce.

Klid a pokora jsou převzácné vlastnosti, které ve světě okolo Tebe tak zoufale chybí, nikoli v mém království. Nehleď na to, jak s nimi budeš v očích lidí vypadat. Pomohou Tvé duši si odpočinout, ochrání Tě před mnohými hříchy, ke kterým Tě přirozenost vlivem okolností svádí. Vím, že to není snadný úkol. Sám dobře vím, jak těžký je kříž, jak obtížné je jej nést. Cítit tíhu cizí viny, být nespravedlivě potrestán, přitom všem zůstat klidný a pokorný.

Klid a pokora nejsou slabost. Ale důkaz Tvé důvěry a lásky, trpělivé čekání na mou pomoc uprostřed nesnází. Nezklamu Tě! Kéž Tě K + P provází každým dnem. Kéž jsou K+P obsahem Tvé životně důležité krabičky záchrany KPZ, ne poslední, ale první. Nauč se mít je stále při sobě, uložené v srdci a dovol mému Duchu Ti je v náročných situacích připomínat a tím Tě chránit. Ber je na sebe jako jho, které neseš, kamkoli jdeš, vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.


Tvůj přítel a učitel,

Ježíš


MATOUŠ 11,28-30

IZAJÁŠ 53,7

1. LIST PETRŮV 2,21

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!