ZPÁTKY K LODI

01.05.2022

ZPÁTKY K LODI

Nezlobím se na Tebe. Je lidskou přirozeností se v nejisté době schovat do své ulity bezpečí. I učedníci, poté co jsem vstal z mrtvých, dost dobře nevěděli, jak s novou situací naložit a vrátili se zpátky do své loďky, odkud jsem je povolal. Nebuď zaskočený, když zjistíš, že jednáš stejně jako oni. Není těžké se vzdát a otočit se zpátky do starých kolejí, převzít věci do vlastních rukou, vrátit se do své zóny pohodlí.

Čekám na Tebe, na místech, kde mě nečekáš. Pozorně se rozhlédni. Jako jsem stál u učedníků, stojím i teď u Tebe. Poznáš mě? Chci Tě povzbudit. Navrať se ke svému Bohu. Důvěřuj mi víc než sobě, spolehni se na mou moudrost. Neztrácej odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Mám pochopení pro Tvou nedokonalost, co však potřebuji, je Tvá vytrvalost. Jako Petra, zvu i Tebe: "Následuj mě".


Tvůj navždy věrný

JežíšOZEÁŠ 12,7

ŽIDŮM 10,35-36

JAN 21,19

K DALŠÍMU ČTENÍ JAN 21,3-7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!