ZKOUŠKA OHNĚM

14.08.2022

Věrnost je převzácná, ceněná a tolik náročná disciplína. I když někdy rozněcuje výheň nečekaných zkoušek, je skutečným bohatstvím. Věrnost naplno prokáže pravost Tvé víry, opravdovost Tvého srdce, ryzost Tvého charakteru i pevnost Tvých postojů.

Zůstávej věrný za každou cenu! Nechci, abys ve snaze zachránit okamžik, ztratil hodnotu svého života. Vidím a vnímám všechny momenty, kdy bojuješ sám se sebou a rozhoduješ se mezi drahou a náročnou věrností nebo lacinou kličkou nevěrnosti. Posiluji Tě svým Duchem, prosím, zůstaň věrný. Důvěřuj mi před zkouškou i uprostřed ní samotné. Celou svou bytostí se o mě mlčky opírej, reptat ani stěžovat si nemusíš, vždyť znáš toho, kdo Tě doprovází a víš, že jsem s Tebou. Nikdy Tě neopustím a nikdy se Tě nezřeknu. Provedu Tě ohněm. Uprostřed ničivé výhně Tě ochráním svou přítomností. Každý pozná, že Tě výhní zkoušky provázím osobně.

Ve světle mé přítomnosti se zastav, zkoumej sám sebe. Jsou Tvé postoje silné, jako původní odhodlání jim čelit? Kde přesně cítíš, že jsi okolím tlačen, abys uhnul ze svých zásad, slevil ze svých hodnot a kde je pro Tebe snazší se sklonit a nebýt viděn, jen aby ses vyhnul zkoušce ohněm?

Tvá věrnost Tě od náročných zkoušek neuchrání, ale Tvá víra Ti umožní mě uprostřed každé z nich spatřit.


Tvůj navždy věrný,

Ježíš


ZACHARJÁŠ 13,8-9

MAREK 8,35-36

1.PETROVA 1,6-7

K DALŠÍMU ČTENÍ DANIEL 3,12-28

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!