ŽIVÉ SLOVO

23.07.2023

Naslouchej mi v tichu. Je toho tolik, co sytí Tvou pozornost, nedopřeje klid Tvým uším ani myšlenkám, ze všech stran se k Tobě hrnou informace, které Tě tak zahlcují. Uvědom si, že se jedná o hluchý šum světa.

Na první pohled by se mohlo zdát, že mé slovo v něm docela snadno zaniká, nejde slyšet ani mu nejde porozumět. Ale není to pravda. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Ve skutečnosti rezonuje nad celým světem, jako hromový hlas, i kraje světa svým bleskem ozáří. Všechno je před ním nahé a obnažené a je jen na posluchači, jestli chceš slyšet.

Naslouchej mi v tichu každého dne, uslyšíš mě jasně. Mé slovo není jen hluchý šum. Každý den je živé, mocné a věčné. Promlouvá k Tobě, ke Tvému srdci, uprostřed Tvých konkrétních situací. Umí laskavě povzbudit, něžně napomenout, burcovat i dodat sílu, rozjasnit, rozradostnit, upokojit, dovést k pokání, přivést na kolena i pozvednout z prachu, povolat, probouzet, vysvobodit i nasměrovat, proniknout až k rozhraní duše a ducha, až do morku kostí, až do samotného srdce, kde zkoumá myšlenky i úmysly a rozsuzuje neviditelné touhy srdce.

Zaposlouchej se do mého slova každý den. Naladíš se na něj, snadno ho rozpoznáš a uslyšíš, kdykoli k Tobě budu mluvit. Lépe rozlišíš, co je hlas světa, hlas zlého pokušitele, a která slova k Tobě promlouvám já. Nech se vést slovem věčného života.

JOB 37,2-3

JAN 6,68

JAN 8,31-32

ŽIDŮM 4,12-13

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!