ŽIVÁ VODA

06.11.2022

Přijmi živou vodu, kterou Ti nabízím. Jsem nevyčerpatelný životodárný pramen. Jestliže žízníš, přijď ke mně a pij, obmyji Tvůj hřích i nečistotu, která na Tobě ulpí. Toužím Tě naplnit, přináším uzdravení, osvěžující povzbuzení i dokonalé posvěcení. Nepostávej už déle vzdálený s výčitkami svědomí, že nejsi hoden mého požehnání, paralyzován pocitem, že se na Tebe zlobím. Nic z toho není pravda. Osměl se a vykroč ke mně, přesně takový, jaký jsi.

Zvu Tě do Božího království. Nemusíš se za ním plahočit, není daleko. Je všude tam, kde vládnu já. Začíná ve Tvém srdci a rozprostírá se všude tam, kam ho mé děti v mém jménu přináší. Naplní Tvůj domov, bude se vylévat do Tvých vztahů, prosákne i do Tvého sousedství. Mé království má jinou mentalitu než tento svět, jeho principy jsou očima lidí nepochopitelné a těžce uchopitelné, přesto jsou pravé a na věky platné. Milovat dřív než soudit, dávat víc než brát, v moci odpouštět než ubližovat, obětavě sloužit, trpělivě nést kříž, žehnat, rozsévat naději, přemáhat zlo dobrem a tmu světlem. Chci Ti odhalit jeho tajemství, zůstávej se mnou a pij z mého pramene, sám lépe uvidíš, uslyšíš, poznáš a pochopíš.


Tvůj životodárný pramen, 

Tvůj JežíšZACHARJÁŠ 13,1

JAN 7,37

JAN 19,33-34

ZJEVENÍ 22,1-2


K DALŠÍMU ČTENÍ EZECHIEL 47,1-12

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!