ŽEHNÁNÍ či ŽEHRÁNÍ

26.06.2022

Přestaň reptat. Vím, že je brblání v kultuře moderního světa příjemnou kratochvílí, vede k navazování vztahů, k posilování komunity i vlastní identity. Ale Ty víš, kdo jsi a komu patříš. Přestaň si prosím stěžovat a přestaň plýtvat časem, energií i marnými slovy. Nežehrej na vlastní příkoří a nepohodlí. Místo aby ses radoval z toho, co máš, reptáš nad tím, co nemáš. Důvěřuj mi.

Místo stížností si zvol jinou zábavu. Přestaň sjíždět po skluzavce reptání do beznaděje, vydej se raději vzhůru. Vyměň reptání za díkuvzdání. Chvála Ti otevírá oči, uši i srdce, s ní dokážeš lépe vidět mé požehnání. Vím, že cesta nahoru je náročnější, stojí více sil a sebezapření, dost možná při ní ztratíš přízeň druhých, ale nenech se odradit.

Raduj se a buď vděčný, protože dostáváš neotřesitelné království. Neokrádej se svým žehráním o mé požehnání. Všechno je v mé ruce, z oblaků kane má spravedlnost.


IZAJÁŠ 45,8-9

FILIPSKÝM 2,3

ŽIDŮM 12,28

K DALŠÍMU ČTENÍ: JAN 6,41-51

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!