VLASTNÍ CESTOU

07.01.2024

Nesnaž se o to, podobat se lidem, které máš kolem sebe a přestaň se jim snažit zalíbit. Kolik bylo takových, kteří, ve snaze získat přízeň druhých, ztratili mne i sami sebe. O čí pozornost usiluješ ve svém životě? A čí uznání a slávu vyhledáváš?

Obrať se na mě. Vím o Tvých silných i slabých stránkách, i tak Tě nekonečně miluji. Zvu Tě, aby ses stal součástí mé cesty, toužím proměnit Tvůj pohled na svět i na sebe samotného. Proměna, kterou v mé svaté přítomnosti prožíváš, je vždy k lepšímu, a přitom při ní nikdy neztratíš svou tvář. Vždyť posvěcuji to, co jsem vytvořil.

Ač vlastníš mnoho talentů a perfektní pověst, nenech se zmást okolním světem a nechtěj se zalíbit druhým lidem. Poslouchej můj hlas, dovolíš-li mi to, povedu Tě tou nejlepší cestou. Tvou. Jedinečnou.

Nečekej, že jí lidé okolo dokáží plně pochopit, že Tě v ní budou podporovat, že Ti budou pomáhat, naopak. Možná to z prvního pohledu bude vypadat, že jsi svou poslušností zmařil sám sebe, zabil svůj potenciál a zničil slibně rozjetou kariéru. Nevěř ale předsudkům, důvěřuj mi. Poslušnost Bohu se vždycky vyplatí nejvíc. Směruji Tě lepším směrem a dávám se narodit něčemu mnohem většímu, než si dokážeš jen představit.

Uznání a přízeň druhých netrvají dlouho, jsou jen vrtkavou slastí všedních dnů, zatemňují mysl a probouzí pýchu. Upři na mě svůj zrak, k mému slovu svůj sluch, svěř mi své srdce, a i Ty vezmi na sebe způsob služebníka. Zaměř se na mě víc než na to, co si o Tobě myslí druzí. Pojď v mých stopách a oslav svou poslušností Boha. Toto Tvé snažení má nekonečnou hodnotu, nebeskou odměnu a svatý potenciál.


ŽALM 37,23-24

JAN 5,41 (ČEP)

FILIPSKÝM 2,5-8 (ČEP)

K DALŠÍMU ČTENÍ: MATOUŠ 1,18-25 i ještě 2,13-15 a 19-23

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!