VE SVĚTLE ČI NA VÝSLUNNÍ

30.01.2022

Zdánlivě podobné světelné podmínky. Přesto stojíš před rozhodnutím, v jakém směru světla budeš žít svůj život.

Stát na výslunní je přirozenou touhou lidí na světě, ve kterém žiješ. Být středem pozornosti, v záři reflektorů i zraků lidí, mít moc a vliv. Příjemný pocit, slávu i úspěch může rázem vystřídat klopýtnutí i strmý pád. Byť jsi ozářen, stojíš oslepen. Činíš jen malé, opatrné krůčky. Můžeš rychle ztratit správný směr, sejít z pravé cesty. Ve Tvém srdci snadno vzklíčí semínko pýchy a dostatečnosti sám před sebou. Chraň se před tím stát na výslunní. Změň stranu dopadajícího světla a uteč se do Boží záře. Kráčej v mém, pravém světle. Svítím Ti na cestu, osvěcuji Tvoji stezku. Se mnou neklopýtneš, neztratíš správný směr, ani nemineš cíl. Mou pozornost a lásku si nemusíš zasloužit tím, co děláš. Zůstaň v mé blízkosti, utíkej se za mnou kdykoli ucítíš tlak a pokušení výslunní.

Zapři sám sebe, následuj mne a vnímej, jak paprsky mé záře provází každý Tvůj krok.


S láskou,

Ježíš


ŽALM 119,105

JAN 1,9

MAREK 8,34-36


K DALŠÍMU ČTENÍ: JAN 6,1-15

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!