ÚSVIT NADĚJE

24.12.2023

Hle temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad Tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad Tebou jeho sláva! Neboj se, protože lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. A tak, i když se cítíš sám, v ponurém světě, kterému nerozumíš, kde zoufale chybí láska, radost a spravedlnost, neboj se! Boží odpověď je jasná jako zářivá hvězda do uprostřed hluboké noci. Je křehká, zrozená z nejhlubší lásky. Může se zdát nahá a zranitelná, ale není, je bezpečně chráněná silou rodičovské něhy. Je tichá a pokorná, položená do jeslí. Ač němá, stále svědčí o tom, že Bůh to nevzdal. Boží odpověď je malinkatá a přesto mocná. Mění chod lidských dějin, mění trajektorii světa. Bůh mě poslal na svět, aby způsobil úsvit naděje, světlo mohlo přemoci tmu a noc se mohla změnit v den.

Podívej se otevřeným srdcem a uvidíš víc než očima. Odloučeni jsou přijati, chudí obohaceni. Mocní jsou svrženi z trůnů a poníženi povýšeni. Zpupní se třesou strachy, ale pokorní plní Božího pokoje. Hladoví jsou nasyceni dobrými věcmi, plačící potěšeni, nemocní uzdraveni. Důvěřuj mi i Ty, uprostřed svých nesnází. Já jsem světlo světa, skrze mě se na svět narodila radost, pokoj a spravedlnost. I když ještě nepřišel den, v mém jménu svítá nadějí.

Svítání nejde zadržet. Proto povstaň, rozjasni se, protože Ti vzešlo světlo. Vzešla nad Tebou Hospodinova sláva. Už se nemusíš bát tmy ani nejistoty, naopak uprostřed nich mě najdeš nejsnáze. Nenech se obalamutit, nepřítel se vždycky snažil světlo zakrýt a vzbudit pochybnosti, odloučení a strach. Lásku však odstínit nejde. Všímej si s vděčností drobných láskyplných něžností, kterými o Tebe pečuji. Rozjasni se pohledem na mě, zaposlouchej se do mých slov, ztiš se v mé blízkosti. Držím Tě a nepustím! Jsem odpověď na Tvé hledání, světlo do Tvých temnost, uzdravení pro Tvé bolesti, pokoj do ustaraných dnů, pravda a spravedlnost do Tvých zápasů.

Světlo tmu porazilo, kéž v každý čas rozzáří Tvé srdce i tvář. 

IZAIÁŠ 9,1

IZAIÁŠ 60,1-2 (ČEP)

L 1,46-55

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 22,23-32

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!