TÍHA VINY

15.10.2023

Vina je obrovské břemeno, které Tě vyčerpává, ztrácíš sílu, radost a pokoj. Tvá víra, láska i naděje pod tíhou viny neúprosně vyhasínají. Dost! Nic z toho nechci!

Tebe i celé lidstvo toužím toho odporného břemena zbavit. Stal jsem se jedním z vás, abych svou silou zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Svrhl jsem žalobce, který Tě dnem i nocí osočuje a drží v otroctví strachu, viny a odsouzení. Dokonáno jest, vítězství je naše!

Nechci Tě ztratit, naopak vydal jsem se Tě hledat a zachránit. K slzám mě skličuje, když vidím, jak se mé děti vláčí s obrovským břemenem viny. Tolik Tě toužím vymanit z tíživých břemen vlastních vin, osvobodit z otroctví hříchu a zachránit do svobody svých dětí. Vždyť nikdo z těch, kdo se ke mně utíkají vinu neponese. Stačí, když se k mému vítězství, přiznáš svými ústy, srdcem i životem.

Přijmi mé vykoupení a dokonalé odpuštění. Já nevzpomínám, nepřipomínám ani nevyčítám. Bolest, úzkost, strach i smrt, krutou samotu i nesnesitelnou tíhu viny už nemusíš nést na svých bedrech. S pohledem na svého zachránce přijímej osvobozující odpuštění a stále novou, občerstvující naději. Chci být s Tebou a zahrnout Tě svou milostí a bezpodmínečnou láskou. Už dnes!


Tvůj Ježíš 🖤

ŽALM 34,23

ŽIDŮM 2,14-15

ZJEVENÍ 12,10

K DALŠÍMU ČTENÍ: EFEZSKÝM 2,1-10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!