TENKÝ LED

08.01.2023

Vydej se stezkou skromnosti, povede Tě bezpečnou oklikou. Ochrání Tvé kroky před zblouděním z cesty víry, Tebe i Tvé blízké před mnohým trápením. Vím, že žít ve skromnosti odporuje dnešnímu světu, pro který je cílem požitek. Jak snadné je být nenasytný a stále více dychtit po novějším, lepším, silnějším, větším. Stejně jednoduché je propadnout skrz tenký led iluzí, osidel pokušení, která Tě strhnou do zkázy a záhuby.

Nech se vést mým Duchem pravdy, pojmenuj touhy a lásky svého srdce. Bedlivě poslouchej slova svých modliteb a odpověz si, za co v nich zápasíš? Toužíš víc po mých darech pro Tebe nebo po mě, dárci? Máš-li mě, našel jsi poklad a vždyť zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.

Dovol mi vládnout ve Tvém srdci a vést Tě správným směrem. Následuj mě bezpečnou oklikou kolem hladových, nahých, žíznivých, ztracených, zbloudilých. Jen na cestě skromnosti dokážeš být opravdově štědrý.


Tvůj milující Ježíš 


KAZATEL 5,9

1.TIMOTEOVI 6,6-10

K DALŠÍMU ČTENÍ: NUMERI 11,4-20

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!