SUDIČKA

08.10.2023

Nebuď sudičkou, která si libuje v posuzování druhých. 

 Nezapomeň, že nevíš, co nevíš, ne všechno slyšíš, mnohé nevidíš a tolika věcem nerozumíš. Vždyť hledíš jen na to, co máš před očima, já však hledím dál.

Vidím, co je skryto, vnímám lidské myšlenky, pozoruji skutky, tak zjevné jsou mi i ty nejniternější touhy, které člověka ženou vpřed. Nic přede mnou není utajeno. Žádné lidské srdce se přede mnou neschová. Jsem svrchovaný král. A proto, ne druhým lidem, ale mě odevzdávej všechny své křivdy.

Neodsuzuj a nesuď, tohle není práce pro Tebe! Tvá svědectví jsou jen pokřivené pravdy. Šetři svůj čas i energii na důležitější a náročnější práci. Buď milosrdný a spolupodílej se na mém díle pravdy, milosti, odpuštění a žehnání.


Tvůj věrně milující Ježíš

1.SAMUELOVA 16,7

LUKÁŠ 6,36-38

ŘÍMANŮM 8,1-2.33

K DALŠÍMU ČTENÍ: JAN 8,1-11

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!