SPOLUÚČAST

20.02.2022

Přistupuj ke mně s důvěrou, chci Ti dát naději a pokoj. Vím o Tvých starostech i obavách. Přijď za mnou, chci Tě chytit za ruku a procházet všemi těžkostmi s Tebou. I kdyby se všechno ve Tvém životě hroutilo, i kdybys zoufalstvím nevěděl kudy kam, i kdyby prázdnota ve Tvém srdci byla nekonečná, smlouva mého pokoje se nepohne, mé milosrdenství od Tebe neustoupí. Dovol mi nést břemeno Tvých starostí a naplnit tmu a prázdnotu, kterou prožíváš svou láskou, pokojem a hřejivým světlem. Chci Ti dát naději do budoucnosti.

Volej ke mně, kdykoli Tě obklopí mračna strachu a beznaděje. Volej mě, kdykoli budeš potřebovat, byť by to mělo být i několikrát za hodinu. Jsem tu pro Tebe a vždycky Tě slyším. Se mnou Tvé břemeno nebude tak těžké a cesta údolím tak temná.


Tvůj milující Ježíš


IZAJÁŠ 54,10

JEREMJÁŠ 29,11-13

ŽALM 34,5-7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!