SPOLU NA CESTĚ

23.10.2022

Jsem Tvůj společník na cestě životem, doprovázím Tě každým úsekem cesty. Míjíme nádherná místa. Jde se Ti lehce, cesta Tě baví a příjemně utíká. Jsi šťastný a spokojený.

Stezka Tvého života však může rázem změnit směr i charakter. Ať už se začne prudce zvedat nebo příkře svažovat, s každým krokem se stává víc a víc náročná. Cíl se Ti ztratil z dohledu. Nemáš chuť ani sílu jít dál. Lituješ, že se nemůžeš vrátit. Bojíš se, kam cesta pokračuje. Váháš, jestli máš dost odvahy a energie.

Strach není řešení. Šeptám Ti: "Neboj se, vždyť já jsem s Tebou."

Nerozhlížej se úzkostlivě, zapomněl jsi mi důvěřovat a spoléháš na svou vlastní moudrost. Nikdy Tě neopustím, provedu Tě vším, i tím nejtemnějším údolím. Dodám Ti odvahu, pomocí Ti budu, budu Tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Spolu zvládneme všechno.

Nežij ze vzpomínek na včerejší dny ani ze starostí dnů budoucích. Ač Ti dnes cesta připadá krkolomná, vytrvej, podíváš-li se na ni s odstupem času, uvidíš ji jinak. Mé cesty jsou přímé. Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby pochopil?

Drž se mě vírou a raduj se z každého kroku, který děláme společně.

PŘÍSLOVÍ 16,9

IZAJÁŠ 41,10

OZEÁŠ 14,10

K DALŠÍMU ČTENÍ: DEUTERONOMIUM 31,1-8

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!