SOUČÁST STÁDA

27.02.2022

Jsi má milovaná ovečka. S něhou se o Tebe starám a bez ustání Tě chráním. Jsi součástí mého stáda, které vedu a které se z milosti rozrůstá. Trápí mě, když vidím, jak se uvnitř stáda vyskytuje hněv, závist, žárlivost, neodpuštění a svár. Vždyť každému otci vhání slzy do očí a zármutek do srdce, když vidí, jak se jeho děti přou, hádají a vzájemně si ubližují.

Mé milované dítě, i Ty jsi součástí mé rodiny. Přijmi toto společenství jako můj dar. Buď vděčný za všechny, kteří jsou okolo Tebe. Stejně jako stádo chrání ty, kteří jsou v něm, tak má být i má církev záštitou pro všechny, kteří jsou uprostřed ní. Samotná ovečka je snadným terčem.

Jsem Bůh lásky a vládce pokoje nejen ve Tvém srdci, ale v celém stádu. Proto odhoď všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání, lež i přehnanou soutěživost. Nechej se proměňovat Duchem svatým k lásce, která vede k trpělivosti a vzájemné úctě. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si jako jsem já odpustil Vám. Vždyť v každém z Vás přebývám.


Tvůj pastýř,

Ježíš


ŽALM 95,7

1.LIST JANŮV 5,1

1.LIST PETRŮV 2,1

EFEZSKÝM 4,32


K DALŠÍMU ČTENÍ: EFEZSKÝM 4,1-6

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!