SMRTELNÁ NEMOC

28.01.2024

Hřích je jako plíživá smrtelná nemoc. Den, co den, prostupuje a ničí Tvé tělo, kousek po kousku Ti ubírá sil, pokoje i radosti. Cítíš beznaděj, a přesto, snad možná právě proto, si křečovitě držíš svou pozici, tvrdě vydřenou mnoha krutými bitvami a nechceš ji pustit. Nechceš ji ani sebe ztratit. Vím, že máš mnoho bolavých míst, která maskuješ a snažíš se tvářit, že pomoc nepotřebuješ. 

Nechci ztraceného hrdinu, ale navráceného Syna. Toužím Tě znovu obejmout. Dovol mi naplnit Tvůj život radostí, uzdravit Tvé nemoci a projasnit Tvůj zrak, abys pochopil. Ať se dnes cítíš jakkoli, dovol mi zašeptat, že mi na Tobě záleží. Dávám Tvým dnům naději a plním jimi Tvou budoucnost, vybojoval jsem ji svou smrtí a vzkříšením. Odpustil jsem Ti a znám řešení na Tvou bolest. Se mnou povstáváš jako svatý, bez poskvrny a úhony.

Vrať se ke mně, já Ti chci pomoci! Obrať se ke mně vírou, otevři mi své srdce a pozvedni ke mně tvář a přijmi mou moc. Není snadné vzdát se pýchy a vlastní hrdosti, přestat lpět na svém jménu a titulech, které jej zdobí. Kdykoli se ke mně otočíš, přijmu Tě. Očistím Tě. Uzdravím Tě. Obnovím Tě. Povýším Tě. Naplním nekončící radostí. Tvé srdce bude přetékat vděčností.

Má láska si nevybírá ani neodměňuje podle zásluh. Je tady pro každého, chudého i bohatého, nuzného i vznešeného, zdravého i nemocného, spravedlivého i hříšného. Úspěšného vojevůdce Naamana čekalo největší vítězství, v momentě, kdy vírou porazil své vlastní hříšné já a chopil se naděje, kterou jsem mu přichystal. Sám sobě padnout a prožít vítězství, které dokonale změní život.

A to je celé poselství Boží mise, vracet život tam, kde dříve vládla smrt.


JEREMIÁŠ 3,22

LUKÁŠ 5,12-13

KOLOSKÝM 1,21-23

K DALŠÍMU ČTENÍ: 2. KRÁLOVSKÁ 5,1-15

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!