SLAVNÁ BUDOUCNOST

14.05.2023

Dávám Ti svobodu se rozhodnout, respektuji Tvou cestu, přesto mi na Tobě nikdy nepřestane záležet. Uprostřed každého okamžiku Ti toužím věnovat svou pozornost, čas i lásku. Chci Tě naučit novým věcem. Přijmi to jako dobrou zprávu, jako požehnání pro svůj všední život. Odevzdej mi své srdce, svůj život, svůj den. V opačném případě se budeš cítit nekonečně pronásledovaný, s tendencí se mě bát a přede mnou utíkat.

Všechno, co dnes prožíváš, ať už dobré nebo zlé, dokážu proměnit a využít k dobrému, pro Tebe i druhé. Dovol, být mi nástrojem, chci Tě použít pro lepší plán, než máš se sebou Ty sám. Nenechej se rozladit nečekanou zkouškou ani změnou životního rytmu. Zkoušky, bolesti, nemoci, pád, konflikty i války přicházejí, ale skrze ně může Tvá víra ve mně růst, osvědčovat se i uplatňovat víc než v klidných období. Blaze Ti, který procházíš zkouškou. Skryt v mém jménu, můžeš za zkoušky dokonce děkovat. Důvěřuj mi, jsem s Tebou, nenechám Tě samotného.

Není jednoduché nemít plány ohledně své budoucnosti, navíc ve světě, kde se vše plánuje do posledního detailu. Důvěřuj mi, Tvé oddané srdce, pokorného ducha a trpělivou lásku odměním věčným bohatstvím, slávou a životem se mnou v mém království, navěky a navždy.

PŘÍSLOVÍ 22,4

JAN 8,29

JAN 17,22-23

LIST JAKUBŮV 1,12

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. SAMUELOVA 2,1-10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!