RADOST Z VÍTĚZSTVÍ!

09.04.2023

Zvu Tě do své věčné slávy! Kříž i hrob zejí prázdnotou. Svedl jsem největší boj od založení světa, souboj dobra se zlem na život a smrt. Mou smrtí jsem uchránil od smrti Tebe a svým vzkříšením Ti dávám dar věčného života.

Jsem VÍTĚZ a mé vítězství Ti změnilo život! Skrze mou krev prolitou za Tvůj hřích smíš být v mém vítězném týmu. Cítíš tu radost z vítězství? Záplavu emocí a euforie? Je to víc než potěšení z vyhraného zápasu, víc než olympijské vítězství. Vnímej tu explozi věčné radosti! Každého ze svého týmu chci obejmout.

Toužím, abys to nadšení prožíval se mnou! Jsi na vlně vítězství, které Ti zcela radikálně proměnilo realitu Tvých všedních dnů. Tvůj pohled na svět i na lidi, které potkáváš. Nemusíš už bojovat, boxovat o své místo, porovnávat se s druhými, abys vynikl a zvítězil. Ani nemusíš žít ve strachu, skrčený opodál. Mé vítězství je Tvé! Patří každému, kdo mě přijme.

Radost z mého vítězství je větší než Tvá beznaděj, smutek a každodenní starosti. Každý den smíš žít radostí! Každý den máš důvod zvednout ruce nad hlavu, skákat, jásat a zpívat hymnu vítězství a křičet: "Sláva!" Se mnou jsi vítěz!

ŽALM 20,6-7

1.LIST TESALONICKÝM 5,16

FILIPSKÝM 3,1

K DALŠÍMU ČTENÍ: JAN 20,19-20

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!