PROČ A JAK

01.01.2023

"Proč?" Otázka všech malých dětí, které poznávají svět, touží pochopit, porozumět a přijít věcem okolo sebe na kloub. Mám velkou radost a porozumění pro všechny duchovně mladé, kteří jsou na začátku společného vztahu a společné cesty a chtějí stejně jako děti pochopit víc.

Čím více však ve vztahu se mnou rosteš a čím jsme na společné cestě dál, překonávej to, co je dětinské. Nemusíš se ptát otázkou "Proč?", "Proč se na světě děje tolik zla?", "Proč jsem nemocný?", "Proč zrovna já?" Ne všem důvodům bys nyní rozuměl, vždyť nyní poznáváš částečně, ale potom poznáš plně, uvidíš tváří v tvář a pochopíš. S vírou, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha se směle začni ptát "Jak?" "Jak se mám teď zachovat?", "Jak mám tuto svěřenou dobu využít?" "Jaká je Tvá vůle?"

Ptej se, já Ti odpovím. Každým obdobím procházím s Tebou. S vědomím, že se o Tebe vždy láskyplně starám, přijímej každé životní období s důvěrou a vděčností. Neptej se, proč přišlo, ale jak ho můžeš využít. Drž se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváš, já jsem věrný. Nezradím Tě ani neopustím.


Tvůj věrný Ježíš


1.KORINTSKÝM 13,11-12

ŽIDŮM 10,23-24

ŘÍMANŮM 8,28

K DALŠÍMU ČTENÍ: SKUTKY 28,16-31

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!