PRAVÁ MOUDROST

20.11.2022

Jsi stvořen k mému obrazu. Kromě života jsi ode mne dostal i zrnko mé moudrosti. Nepleť si moudrost a vzdělanost! Pravá moudrost proudí ode mne, jako má milost, můj dar pro Tebe. Abys tento dar mohl rozbalit a naplno využít, musíš se vzdát té své "lidské". Obě vedle sebe nemůžou existovat, stejně jako nemůžeš zároveň být sobecky štědrý, pyšně pokorný ani hrubě laskavý. Lidé hlasitě namítají, že vzdávat se své moudrosti je čisté bláznovství. Já tiše radím ať na svou rozumnost nespoléháš. Buď jako dítě. Moudrost světa je v mých očích prázdná a krátkozraká. Jen ten, kdo se jí vzdá, dovolí mé moudrosti, růst a košatět. Teprve tehdy dostane příležitost a prostor prostoupit všechny oblasti Tvého života.

Nehledím na výši tvého vzdělání ani IQ. Prestiž Tvých škol ani počet titulů pro mě nejsou podstatné. Nejdůležitější je v mých očích Tvé srdce. Lidská chytrost stejně jako vzdělání, nevypovídají nic o Tvé moudrosti. Hledej svou moudrost u mne, poznávej mě a následuj. Duch svatý ji dá vzrůst a ponese hojnost ovoce, plodů dobrých a užitečných pro Tebe i druhé! Důvěřuj mi celým svým srdcem.


Tvůj Stvořitel


PŘÍSLOVÍ 3,5-8

IZAJÁŠ 5,21

GALATSKÝM 5,22-23

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!