PLEVEL V SRDCI

28.05.2023

Upři svůj zrak na mě a pozoruj, co dělám. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží, naopak přijme mou výzvu k následování.

Pokora a poníženost se ve světě moc nepěstují, ba co víc, zlý se snaží a do lidského srdce přisel pýchu, která v každém srdci klíčí a má tendenci utlačovat vše dobré okolo. Je to pýcha, která vede člověka se dívat na sebe. Vnímat své potřeby a urgentnost jejich naplnění, vystavovat se pro obdiv druhým, využívat ve své pozici svých práv a privilegií, naopak povinnosti vybírá zejména z oblasti péče o sebe samotného. Lidé, jimž se pýcha v srdci rozbujela, jsou hnáni ctižádostí a touhou udržet a zachránit svůj úspěšný život před druhými, že si ani neuvědomují, jak o něj přichází.

Pýcha předchází pád, nikoli brány mého království. Pěstovat pokoru není vůbec snadné. Potřebuje čas, prostor a něžnou péči, kdy budeš s nasazením všech sil likvidovat pyšný plevel okolo. Jedině s pokorou můžeš zapřít sám sebe, nést každého dne svůj kříž a následovat mne.

Přijmi na sebe i Ty způsob služebníka, navzdory tomu, co si o Tobě lidé okolo myslí. Zastavuj se na své cestě životem, abys sloužil druhým. Miluj, utěšuj, měj soucit, buď štědrý, pomáhej, uzdravuj, povzbuzuj, odpouštěj, rozdávej radost, vlévej naději, přinášej světlo do míst, kde vládne tma. Přestaň se na sebe dívat očima druhých lidí, kteří mají pocit, že svůj život ztrácíš a zahazuješ ty nejlepší příležitosti. Dívej se na sebe mýma očima, uvidíš něco docela jiného. Já sám tě povýším, zahrnu vším nádherným a cenným, nikoli pomíjivým, ale věčným. Stejně takový je i nový život, který jsem Ti daroval.

Dovol Duchu svatému, aby Tě usvědčoval z pýchy i ze všech jejích podob, které rostou ve Tvém životě. Nestyď se za to, že ji ve svém životě objevíš, vždyť oba víme, kde se vzala. Bez milosti ji vytrhej a znič! Jedině tak mě budeš moci následovat kamkoli a ve všem.

PŘÍSLOVÍ 16,18-19

MATOUŠ 11,4-6

LUKÁŠ 9,23-25

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 14,7-11

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!