PEVNÁ SKÁLA

21.01.2024

Ve světe okolo Tebe se vše taky dynamicky mění. Co platilo včera, dnes už platit nemusí, a co by Tě včera ani nenapadlo může být zítra realitou. Ve všech oblastech - na mezinárodním poli, ve Tvé zemi, ve Tvém městě, ve Tvém zaměstnání, ve Tvé rodině, ve Tvém životě i na Tvém těle, čelíš každý den mnoha, a ne vždy příjemným, změnám. Neměj strach, vím, jak to zvládnout.

Uprostřed toho všeho stojí Tvůj Bůh, pevný, stálý, neměnný. Jako skála uprostřed rozbouřeného moře, o kterou se láme příboj. Jako mocná skála Tvého srdce. Jsem tentýž, včera, dnes i na věky, stejně tak mé slovo. Mě i mých slov se můžeš s důvěrou držet dnes, zítra i navěky. Nezklameme Tě. Mé slovo je stejně jako já stále živé, mocné, neztrácí šmrnc ani váhu. Mé slovo přetrvá na věky

Nesnaž se šplhat po vratkých hromadách snů a představ. Ať už jsi je postavil sám nebo podél Tvé cesty kdokoliv jiný, ať vypadají sebevíc fantasticky a dosahují úžasných výšek. Nejsou pevné ani stálé, stejně tak jako ti, kteří na nich stojí. Postav se na mě, na pevnou skálu Tvého života a drž se věrně mých slov. 

Byl jsem první a budu i poslední, byl jsem mrtvý a hle, jsem živý na věky věků. Se mnou se žádné změny bát nemusíš.

Tvůj Ježíš 


ŽALM 73,26 (ČEP)

IZAIÁŠ 40,8

ŽIDŮM 13,8

ZJEVENÍ 1,17-18

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!