PARADOXNÍ KRÁL

02.04.2023

Toužím být Tvým králem. A máš pravdu namítáš-li, že nejsem králem podle norem současného světa. Vždyť mi chybí okázalý styl, skvostný kočár, nádherný oděv, truhly bohatství i najaté služebnictvo. Je to tím, že mé království není z tohoto světa, naopak je vzdálené, a přesto tak blízko, jaký paradox.

Do královského města přijíždím na oslátku, se slzami v očích, vstříc trnové koruně a potupné smrti. Mé šaty nebudou potřísněny červeným vínem z hodovní síně, ale mou vlastní krví, kterou prolévám na stvrzení nové smlouvy mezi mnou a svým lidem. Své bohatství, sílu, moc i královskou autoritu jsem se rozhodl obětovat, abych získal něco daleko cennějšího. Tebe! Ne najatého sluhu, ale věrného a oddaného přítele!

Můj milovaný! Následuj mě a nenechej se odradit. I na Tebe budou lidé nechápavě hledět a kroutit hlavou. Pro jedny budeš požehnáním, zatímco pro druhé kamenem úrazu a trnem v oku. Kéž je Tvou silnou stránkou pokora, Tvým živobytím obětavá péče, Tvým bohatstvím nesobecká štědrost. Počítej s tím, že Tvé oči budou často zality slzami pramenících ne z vlastní bolesti, ale ze soucitu nad zatvrzelým lidským srdcem, společností i světem. Na první pohled bezmocný, ve skutečnosti nepřemožitelný. Stejně jako já, i Ty jsi milované Boží dítě. Stejně jako má, i Tvá síla pramení v moci nejvyššího Boha. Svou mzdu i svůj výdělek máš, jako já, u sebe. Jsi se mnou a já s Tebou. Nechej se obejmout, zachránit a vést jediným pravým, věčným, nekonečně mocným a milujícím králem.

GENESIS 49,10-12

ŽALM 89,9

IZAJÁŠ 40,10

ZACHARJÁŠ 9,9

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 19,28-44

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!