OPRAVDOVÁ VOLNOST

30.10.2022

Nestyď se za to, že patříš mě. Vím, že být podřízen komukoli se vzpírá vnitřní touze Tvé přirozenosti, která volá po svobodě, nezávislosti a volnosti. Ve snaze tyto vlastnosti naplno získat a maximálně si je užít ,se z mnoha lidí stávají otroci vlastního hříchu a bezohlední sobci.

Tvou přirozenou touhu po svobodě nechci zničit, ale naplnit. Nabízím Ti pravou svobodu, hledej ji u mě, v mé přítomnosti. Mé království není z tohoto světa a platí v něm odlišná pravidla než na světě. Čím blíže jsi svému Bohu, tím jsi svobodnější. Vždyť, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Tím, že přebýváš se mnou ve vzájemném obecenství, nejsi otrok ani služebník, nazývám Tě Tvým jménem, jsi mé milované dítě, můj drahý přítel. Přebývej v mé blízkosti každý den, jsem věrnou jistotou Tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.

Chci abys věděl, že zlý se pokouší naši jednotu zničit, podrýt Tvou důvěru svou lží, vzbudit touhu po volnosti beze mě. Kdykoli cítíš, že se mi vzdaluješ požádej mého Ducha, aby Ti pomohl odhalit lež, která to způsobila, obrať se ke mně a vrať se do mé náruče. Jen já mohu zcela naplnit Tvou touhu po svobodě, volnosti a nezávislosti, kterou jsem do Tvého srdce vložil.


Tvůj Stvořitel a Osvoboditel,

Ježíš


IZAJÁŠ 33,5-6

ŘÍMANŮM 6,16

JAN 15,14-15

2. KORINSTKÝM 3,17

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!