OKOVY HŘÍCHU

22.05.2022

Neschovávej si své viny. Vím o každém Tvém přešlapu ještě dříve, než si jej sám uvědomíš. Ze své lásky k Tobě jsem Ti všechny hříchy odpustil. Byly spolu se mnou přibity na kříž, s mrtvým tělem odneseny do hrobu, kde zůstaly pohřbeny, zničeny a definitivně zlomeny. Já však již v hrobě nejsem, jsem tu pro Tebe, živý a připravený Ti pomoci. Zvítězil jsem nad každým Tvým hříchem. A teď toužím, abys přišel do mé blízkosti a své hříchy, jako těžké okovy, spoutávající Tvé srdce, nohy i ruce, složil u mého trůnu. Není už žádný důvod, abys je zbytečně vláčel životem sám. Už nemusíš, přenechej mi je v naprosté důvěře.

Nikdy Tě neodmítnu, nikdy Tě neodsoudím, nikdy Tě nezahrnu výčitkami, nikdy více na Tvé hříchy nevzpomenu. Odpouštím dokonale.

Odměnou Ti bude radost a lehkost bytí, která pozvedne z prachu výčitek, Tvé srdce bude blíže mému. Zůstaň u mě, tanči, zpívej chvalozpěvy a jásej spolu se mnou a mými anděly. Já jsem uzdravení pro Tvou ztrápenou duši, tolik obtěžkanou starostmi a hříchem. Pokání je ozdravný proces, zříkáš se zlého, vědomě se vracíš na správnou cestu. Neotálej déle v okovech, navrať se ke mně celým srdcem, zašeptej svou prosbu o odpuštění kdykoli cítíš, že Tě začínají stahovat k zemi. Přijmi můj dar v podobě odpuštění, osvobození, uzdravení a posvěcení. Skrze mou oběť se stáváš spravedlivým.


Tvůj osvoboditel,

Ježíš


JOEL 2,12

ŘÍMANŮM 5,19

LUKÁŠ 15,10

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 51

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!