OHNIVÁ SHOW

03.07.2022

Dovol mi tříbit myšlenky, které chceš vyslovit. Chci z Tebe učinit nástroj svého pokoje. To se však nestane dřív, dokud mi nedovolíš postavit stráž k Tvým ústům a přede dveře Tvých rtů hlídku. Tvůj jazyk je oheň. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Jistě jsi už poznal sám, jak snadné je zažehnout hádku nebo podpálit doutnající spor. Ohněm svých slov můžeš druhé hluboce popálit a způsobit tak bolestivá zranění i špatně se hojící jizvy.

Můj Duch je Ti připraven pomoci. Svým světlem propátrá Tvé nejvnitřnější útroby, vynese na světlo motivy, které Tě ženou. Budeš-li mu naslouchat, poznáš, zda Tě usvědčuje a mírní Tvůj zápal nebo naopak rozněcuje a rozdmýchává Tvou horlivost a žár. Přál bych si Tě naučit, že i mlčení je řešení. V situacích, kdy je nasnadě pomlouvat, soudit či reptat je schopnost udržet rozpálený jazyk za zavřenými rty skutečným uměním.

Buď bdělý a vnímej, jak velký boj se o Tvůj jazyk svádí. Neklam sám sebe a drž svůj jazyk na uzdě. Volej ke mně a hledej mou vůli pro každou svou řeč. Slova do úst Ti sám vložím, skrze Tebe promluvím.


ŽALM 141,3

PŘÍSLOVÍ 20,27

MATOUŠ 10,19-20

LIST JAKUBŮV 1,26

K DALŠÍMU ČTENÍ: LIST JAKUBŮV 3,5-10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!