OHNISKO

18.09.2022

Svět je zloděj naděje. Tím, jak se Ti doslova točí před očima, odvádí Tvou pozornost ode mě. Všechno, co vnímáš, plodí myšlenku. Myšlenka uvádí v činnost Tvé ruce i nohy, a tak jdeš a konáš, zejména podle toho, kdo nebo co na Tebe zrovna mává nebo volá víc. Skličuje mě, když mě skrze svou zaneprázdněnost a roztržitost ztrácíš ze zřetele.

Kdykoli se přestáváš soustředit na to důležité, scházíš z cesty a snadno mineš cíl.

V boji o Tvou pozornost nepředbíhám ani nekřičím. Přesto nezůstávám nečinně sedět a čekat. Tak moc Tě toužím zaujmout a zachránit! Kde všude zahlédneš můj odraz? Je ukryt v každém novém ránu, v zákonech přírody, v živém stvoření, na vodní hladině i na noční obloze, ve Tvém příteli, i ve Tvém srdci. Všimneš si? Zahleď se do nádhery a nezůstávej jen tiše žasnout. Zastav se, u mě. Světlem Tvého těla je oko, postav si mě před svůj zrak, do ohniska svého zájmu. Pak na Tvých cestách bude zářit světlo mé přítomnosti. Uvidíš mnohem jasněji, čemu věnovat pozornost. Pochopíš, čemu nerozumíš a rozpoznáš, kam jít a poznáš, co je správné vykonat.

Pozvedej svou tvář ke mně a najdeš svoje blaho.


JOB 22,21-28

MATOUŠ 6,22-23

K DALŠÍMU ČTENÍ: NUMERI 9,15-23

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!